REKLAMA

ZUK: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2021-06-14 18:08
publikacja
2021-06-14 18:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZUK_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_BR__ocena_sprawozdania_czerwiec_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 w sprawie Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S.A., Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S.A. ["Spółka", "Emitent"] z siedzibą w Stąporkowie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok, które ma być przedmiotem zatwierdzenia w ramach pkt 9.4 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ostateczną ocenę firmy audytorskiej do sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Emitenta, które zostało przekazane do publicznej wiadomości ww. raportem bieżącym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Załączniki
Plik Opis
ZUK_Sprawozdanie z działalnosci RN 2020.pdfZUK_Sprawozdanie z działalnosci RN 2020.pdf Sprawozdanie z działalności RN za rok 2020
Raport BR _ocena sprawozdania czerwiec 2021.pdfRaport BR _ocena sprawozdania czerwiec 2021.pdf Ostateczna ocena biegłego rewidenta do sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających ZUK

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-14 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki