6,8600 zł
-0,58% -0,0400 zł
Torpol S.A. (TOR)

Wstępne skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe TORPOL za III kwartały 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-30
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Wstępne skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe TORPOL za III kwartały 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Torpol S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 30 października 2019 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych oraz śródrocznego raportu okresowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku, w tym samym dniu podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2018 roku]:

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
- przychody netto ze sprzedaży: 1 063,9 mln zł [971,3 mln zł],
- zysk/strata ze sprzedaży brutto: 51,7 mln zł [48,3 mln zł],
- zysk/strata netto za rok obrotowy: 22,1 mln zł [4,7 mln zł].

Wstępne wyniki finansowe TORPOL S.A.:
- przychody ze sprzedaży: 1 033,5 mln zł [957,1 mln zł],
- zysk/strata ze sprzedaży brutto: 48,1 mln zł [45,2 mln zł],
- zysk/strata netto: 20,7 mln zł [-5,8 mln zł].

Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za pierwsze 9 miesięcy 2019 roku najistotniejszy wpływ miały znaczący wzrost skali działalności Grupy i Spółki podyktowany realizacją portfela zamówień o rekordowej wartości w związku z wysokim tempem realizacji prac oraz dyscyplinie kosztowej na realizowanych kontraktach w bardzo trudnych warunkach rynkowych.

Emitent informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego kwartalna informacja finansowa oraz skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta pozostają na etapie agregacji danych finansowych i tym samym nie można wykluczyć możliwości wystąpienia zmian w zakresie wartości przedstawiony powyżej, a ostateczne wyniki finansowe za analizowany okres zostaną opublikowane w dniu 22 listopada 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-30 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2019-10-30 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.