REKLAMA

Orlen pokazał wyniki za II kw. 2021 roku. Najwyższy zysk w historii

2021-07-29 07:16, akt.2021-07-29 07:57
publikacja
2021-07-29 07:16
aktualizacja
2021-07-29 07:57
Orlen pokazał wyniki za II kw. 2021 roku. Najwyższy zysk w historii
Orlen pokazał wyniki za II kw. 2021 roku. Najwyższy zysk w historii
fot. ANGHI / / Shutterstock

Orlen chwali się najwyższym zyskiem netto w historii, jednak warto pamiętać, że sam koncern jest większy niż przed laty, a ponadto zysk netto nie jest jedynym parametrem, przez pryzmat którego można oceniać kondycję spółki.

Zysk netto PKN Orlen wyniósł w drugim kwartale 2,2 mld zł, co jest historycznie najwyższym wynikiem grupy, a przychody ze sprzedaży wzrosły rdr o 73 proc. do 29,4 mld zł.

Z kolei oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w drugim kwartale 2021 roku wyniosła 3,2 mld zł, w tym wpływ przeceny zapasów (NRV) wyniósł 0 zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 2,62 mld zł, więc można mówić o pozytywnej niespodziance.

Definicję nieco enigmatycznie brzmiącego pojęcia EBITDA LIFO znajdziesz  w naszym "Słowniku inwestora PKN Orlen".

- EBITDA LIFO to wskaźnik, który jest bardziej użyteczny w przypadku sektora, w którym działa Orlen. Koryguje on wynik o zdarzenia jednorazowe, ruchy na zapasach, odpisy aktywów czy jednorazowe zyski i straty, więc jest dużo bardziej miarodajny niż zysk netto – wyjaśniał Kamil Kliszcz, analityk BM mBanku, którego szeroko cytowaliśmy w artykule "Obajtek i Tusk spierają się o Orlen. Wojna PiS-PO kontra giełdowa rzetelność", w którym szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy sam zysk netto wystarczy do opisania kondycji spółki.

Jak przyznaje sam Orlen, o rekordowych wynikach mówić można tylko jeżeli pominie się "wpływ zdarzeń jednorazowych, obejmujących m.in. zysk na okazyjnym nabyciu". Chociaż nie napisano tego wprost, chodzi o wyniki z II kwartału 2020 r., kiedy uwzględniano ok. 4 mld zł zysku z tytułu nabycia akcji Energi.

Energetyka i petrochemia dołożyły swoje

Największy wpływ na wyniki Grupy Orlen miały segmenty energetyki i petrochemii - na rozwój obu koncern stawia w ramach swojej nowej strategii. Warto też pamiętać, że relatywnie niedawno Orlen wchłonął Energę, której wyniki wchodzą teraz w skład wyników grupy. Ponadto ponad połowa przychodów ze sprzedaży grupy pochodzi z rynków zagranicznych.

W obszarze energetyki EBITDA LIFO wyniosła ponad 1,2 mld zł, a segment petrochemiczny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie ponad 1 mld zł, co oznacza 4-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku.

Grupa Orlen w drugim kwartale 2021 roku wygenerowała rekordowe przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 5,1 mld zł, w efekcie czego dług netto koncernu obniżył się o 2 mld zł (kw/kw), pomimo nakładów inwestycyjnych na poziomie 2,4 mld zł.

Wyniki PKN Orlen w drugim kwartale 2021 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów (dane w mln zł)
2Q2021 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2021 rdr
Przychody 29423 27797 5,8% 73,0% 19,8% 53985 38%
EBITDA 4169 3622 15,1% 170% 18,2% 7697 67%
EBITDA LIFO skor. 3206 2615 23% 303% 78,1% 5006 25%
EBIT 2856 2385 20% -28% 27,4% 5097 99%
zysk netto j.d. 2243 2148 4,4% 633% 21% 4116 -313%
marża EBITDA 14,2% 13,3% 0,90 5,10 -0,19 14,3% 1,75
marża EBIT 9,7% 8,6% 1,07 -13,59 0,58 9,4% 2,59
marża netto 7,6% 7,8% -0,16 5,82 0,10 7,6% -8,20
Wyniki PKN Orlen w drugim kwartale 2021 roku w podziale na segmenty (dane w mln zł)
Wyniki - podział na segmenty 2Q2021 2Q2020 różnica
Rafineria


Przychody 18083 9472 91%
EBITDA LIFO 279 610 -54%
EBITDA 1202 84 1331%
EBIT LIFO -53 320 -117%
EBIT 870 -206 -522%
Petrochemia


Przychody 3393 2320 46%
EBITDA LIFO 1021 251 307%
EBITDA 1061 311 241%
EBIT LIFO 788 20 3840%
EBIT 828 80 935%
Energetyka


Przychody 4425 3095 43%
EBITDA 1172 4819 -76%
EBIT 773 421 84%
Detal


Przychody 9809 6346 55%
EBITDA 824 719 15%
EBIT 625 535 17%
Wydobycie


Przychody 184 94 96%
EBITDA 60 -123
EBIT -22 -201 -89%
Funkcje korporacyjne


Przychody 278 138 101%
EBITDA -235 -219 7%
EBIT -303 -395 -23%
RAZEM


Przychody 29423 17010 73%
EBITDA LIFO 3121 5929 -47%
EBITDA 4084 5463 -25%
EBIT LIFO 1808 4801 -62%
EBIT 2771 4335 -36%

"W trudnym otoczeniu wypracowaliśmy lepsze wyniki niż w rekordowych latach 2015-2018, kiedy na rynku rafineryjnym panowało makroekonomiczne eldorado. Dzięki temu mamy solidne podstawy finansowe do realizacji biznesowych celów. PKN Orlen, jako lider transformacji energetycznej, prowadzi obecnie największy w historii Koncernu program inwestycyjny, wzmacniając wszystkie obszary działalności. To procentuje – już każdy segment przynosi zyski i aktywnie wspiera realizowaną przez nas strategiczną wizję" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Segment energetyki w drugim kwartale 2021 roku osiągnął wynik EBITDA na poziomie ponad 1,2 mld zł, w dużej mierze w efekcie wzrostu wyniku Grupy Energa, którą Orlen przejął w zeszłym roku. Grupa Energa w drugim kwartale wypracowała wynik EBITDA w wysokości 797 mln zł, co oznacza wzrost o 537 mln zł (r/r). Na wynik korzystnie wpłynęła również wycena i rozliczenie kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego.

Łączna produkcja grupy Orlen w drugim kwartale wyniosła 2,6 TWh, z czego ok. 70 proc. pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Obecna moc zainstalowana grupy wynosi 3,4 GWe, z czego ponad 1,4 GWe w Grupie Energa.

Segment petrochemiczny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie ponad 1 mld zł, co oznacza 4-krotny wzrost r/r.

"Jest to efekt rekordowych marż petrochemicznych, wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego oraz osłabienia złotego względem euro" - napisano w komunikacie prasowym.

PKN Orlen odnotował w tym czasie wzrost marży na wszystkich produktach petrochemicznych.

Orlen rośnie poza granicami

Ze względu na realizację planowanego postoju remontowego instalacji Olefin w Płocku, odnotowano spadek wolumenów sprzedaży w Polsce o 27 proc., przy wyższej sprzedaży w Czechach o 58 proc. i na Litwie o 367 proc. Łącznie sprzedaż w drugim kwartale 2021 roku wyniosła 1 mt i była niższa o 4 proc. r/r, w tym niższa była sprzedaż olefin o 69 proc. oraz PCW o 22 proc., przy wyższej sprzedaży poliolefin o 23 proc., nawozów o 12 proc. oraz PTA o 3 proc.

Segment detaliczny wypracował w drugim kwartale wynik EBITDA LIFO na poziomie 828 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. r/r. W tym czasie odnotowano spadek marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim, przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim oraz wzrost marży pozapaliwowej na wszystkich rynkach.

Wolumeny sprzedaży detalicznej wzrosły o 13 proc. r/r, w tym: benzyny o 19 proc., oleju napędowego o 11 proc. i LPG o 13 proc.

Na koniec drugiego kwartału 2021 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowały 2854 stacje paliw, co oznacza wzrost o 22 obiekty. Koncern rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 104 punkty. W efekcie, obecnie do dyspozycji klientów pozostaje 278 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 232 punkty ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.

Segment rafineryjny w drugim kwartale 2021 roku osiągnął EBIDTA LIFO na poziomie 298 mln zł. W tym czasie odnotowano wzrost sprzedaży benzyny o 15 proc., oleju napędowego o 12 proc. oraz JET o 119 proc., przy niższej sprzedaży LPG o 6 proc. i ciężkiego oleju opałowego o 5 proc.

"Wynik tego obszaru nadal pozostawał pod wpływem niekorzystnych warunków makroekonomicznych, na które składały się: spadek marż na oleju napędowym i ciężkich frakcjach rafineryjnych, umocnienie złotego względem dolara, wpływ transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne oraz wyższe koszty zużyć własnych w wyniku wzrostu cen ropy. Ujemne efekty zostały częściowo zniwelowane dodatnim wpływem wyższego dyferencjału Brent/Ural, wzrostu marż na benzynie i paliwie JET oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego" - napisano w komunikacie.

W drugim kwartale 2021 roku przerób ropy wzrósł o 10 proc. rdr, do poziomu 6,8 mt.

Wydobycie i inwestycje

W drugim kwartale 2021 roku segment wydobycia osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 60 mln zł, głównie w efekcie dodatniego wpływu otoczenia makroekonomicznego - wzrostu notowań węglowodorów (ropy, gazu i kondensatu gazowego), przy ujemnym wpływie transakcji zabezpieczających. W tym czasie średnie wydobycie wyniosło 17,9 tys. boe/d, w tym: 1,1 tys. boe/d w Polsce i 16,8 tys. boe/d w Kanadzie. Łączny spadek średniego wydobycia o 0,9 tys. boe/d r/r spowodował zmniejszenie sprzedaży w tym obszarze o 9 proc.

W Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace na projektach Miocen, Edge oraz projektach realizowanych z PGNiG. Prace wiertnicze objęły budowę placu dla otworu Pruchnik-OU1 (projekt Miocen) oraz prace projektowe i przygotowawcze dla wiercenia przyszłych otworów (projekt Płotki). W ramach prac sejsmicznych zakończono przetwarzanie danych sejsmicznych Koczała-Miastko 3D i przystąpiono do prac interpretacyjnych (projekt Edge) oraz zrealizowano interpretację profili sejsmicznych 2D (projekt Karpaty). W Kanadzie kontynuowano prace inwestycyjne związane z zagospodarowaniem posiadanych aktywów na obszarze Ferrier i Kakwa. Wykonano szczelinowanie i podłączono do wydobycia 2 otwory (Kakwa) oraz rozpoczęto wiercenie 1 otworu (Ferrier). Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem lokalizacji pod kolejne odwierty. Zakończono również proces pozyskania nowych praw koncesyjnych na najbardziej perspektywicznej pod kątem wydobycia części Lochend, która bezpośrednio sąsiaduje z obecnie posiadanym obszarem koncesyjnym.

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku Grupa Orlen przeznaczyła 4,2 mld zł na inwestycje. Zakończono budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które ułatwi efektywniejsze opracowywanie nowych technologii i produktów, budowanie własnego know-how, a także uzyskanie patentów dla nowatorskich rozwiązań. W tym czasie PKN Orlen rozpoczął inwestycję w ramach Programu Rozwoju Petrochemii – Kompleksu Olefin III – której finalizacja umożliwi wzrost zysku operacyjnego EBITDA spółki o ok. 1 mld zł rocznie.

W III kwartale spadają marże petrochemiczna i rafineryjna

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wraz z dyferencjałem Brent/Ural rośnie do 3,6 USD/bbl z 3,5 USD/bbl w II kwartale. Z kolei sam dyferencjał Ural/Brent wynosi 2,5 USD/bbl wobec 2,0 USD/bbl kwartał wcześniej.

Modelowa marża rafineryjna bez dyferencjału spada do 1,1 USD/bbl z 1,5 USD/bbl w II kwartale.

Modelowa marża petrochemiczna spada do 1.363 euro na tonę z 1.473 euro na tonę kwartał wcześniej.

Modelowa marża downstream spada do 8,6 USD/bbl z 9,8 USD/bbl w II kwartale 2021 r.

Średnia cena ropy Brent rośnie do 75 USD/bbl z 69 USD/bbl kwartał wcześniej.

Prezentowane przez PKN Orlen dane na temat marż zawierają informacje dostępne dla spółki do dnia 23 lipca 2021 r.

PKN Orlen podał w prezentacji, że w perspektywie najbliższych tygodni oczekuje spadku cen ropy i utrzymania średniego poziomu poniżej 70 USD/bbl do końca roku.

Silny wzrost popytu na ropę i paliwa wraz z efektem sezonowym spowodował poprawę marż rafineryjnych, których poziom ograniczony był przez dynamiczny wzrost cen ropy do blisko 80 USD/bbl. Obecna perspektywa spadku cen ropy może przejściowo poprawić marże rafineryjne, ale w dłuższej perspektywie nadal ciążyć będzie globalna nadwyżka mocy rafineryjnych.

W kolejnych kwartałach Orlen oczekuje pogorszenia marż petrochemicznych, ale pozostaną one na wysokich poziomach zdecydowanie wyższych niż w latach ubiegłych.

"Ceny gazu ziemnego na rynku spotowym w Europie są najwyższe od 2008 r. w efekcie ograniczonej podaży gazu (niskie napełnienie magazynów w Europie oraz ograniczona dostępność ładunków LNG) oraz wzmożonego popytu. Dodatni wpływ na cenę niskich stanów magazynowych będzie utrzymywał się co najmniej do rozpoczęcia okresu grzewczego. Jeżeli przed sezonem zimowym nie uda się osiągnąć poziomu wypełnienia magazynów obserwowanego w latach ubiegłych, to będą one wsparciem dla cen gazu również w najbliższych kwartałach zimowych" - napisano w prezentacji.

Z racji struktury polskiego rynku energii duże znaczenie ma silna korelacja z uprawnieniami CO2, który jest obecnie czynnikiem wsparcia dla cen energii z perspektywą dalszego wzrostu. Notowania węgla na światowym rynku osiągają w ostatnim czasie kolejne maksima (duży popyt w Azji oraz ograniczona podaż z Indonezji i RPA wpływają bezpośrednio na ceny węgla w Europie, a pośrednio również na polski rynek). Wsparciem są również wysokie ceny gazu oraz wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną, co wynika z wysokich temperatur oraz niskiej generacji wiatrowej.

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (64)

dodaj komentarz
klepsiska
I pieknie, to sie ceni. Nic, tylko pogratulowac wlasciwego kierunku dzialania i prawidlowej strategii
edwinn
Obajtek ma wizję, pomysły, odpowiednią strategię no i odpowiednią wiedzę.....i nieważne kto co powie, to się potwierdza w wynikach, czy jak ktoś woli rekordowo wysokich słupkach ;)
kiniaa
No i jest się z czego cieszyć, bo Obajtek tylko udowadnia, że Orlen już dawno miał ogromny potencjał, ale brakowało odpowiedniego zarządzania
wojt1305
Ale żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów!

Donald Oppositionfuhrer
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
marok
Czytać ze zrozumieniem. Orlen jest konglomeratem działającym na wielu polach. Paliwa to tylko część jego działaności., ostatnio ważną częścia śtała się też energetyka. Jeśli chodzi o paliwa, to, nadal marże przerobowe ma dużo niższe niż za czasów Platformy, więc pisanie ,że to przez wywindowane prowizje osiągnął Czytać ze zrozumieniem. Orlen jest konglomeratem działającym na wielu polach. Paliwa to tylko część jego działaności., ostatnio ważną częścia śtała się też energetyka. Jeśli chodzi o paliwa, to, nadal marże przerobowe ma dużo niższe niż za czasów Platformy, więc pisanie ,że to przez wywindowane prowizje osiągnął taki zysk jest po prostu kłamstwem.
Najwyższy zysk kwartalny w historii w głównej mierze wynika z rozrostu tej firmy, która przecież m.in. przejęła dużą część polskiej energetyki i stąd tak duży zysk, a nie z zawyżonych prowizji, jak sugerują osoby , które albo nie mają pojęcia co piszą , albo celowo wprowadzają w błąd.
pstrzezek
Zapomniałeś o hot dogach i rynku prasy regionalnej! Oraz nieruchomościach prezesa :) Generalnie to fajnie mieć taką pamięc wybiórczą gdy akurat pasuje to linii władzy nieprawdaż? Kolejny niepołnosprytny w służbie zakłamanej włądzy. Ciesz się ciesz póki możesz ;)
marok odpowiada pstrzezek
Widać masz poważny problem z czytaniem ze zrozumieniem, bo mimo że napisałem by czytać ze zrozumieniem ni w ząb nie pojąleś co napisałem..
Wystarczy spojrzeć na wyniki , jak duży zarobek wygenerowała energetyka. Natomiast marża przerobowa down stream była dużo niższa niz za czasów Platformy. Wybiórczości szukaj u siebie.
mrbeast
To przeczytaj o procencie zysków z paliw.
pstrzezek odpowiada marok
Rozumu bym poszukał u ciebie ale to jak krew w piach :)

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki