REKLAMA

MOSTALPLC: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

2020-07-01 09:00
publikacja
2020-07-01 09:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALPLC
Temat
Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż, w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) (dalej: „Ustawa”) z dniem 1 marca 2021 moc wydanych przez Spółkę akcji w formie dokumentowej wygaśnie.

W związku z powyższym działając na podstawie z art. 16 Ustawy Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 12, 09-400 w Płocku, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach od 7:00 do 14:00

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
2020-07-01 Robert Kowalski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki