REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2021 r.

2021-06-22 19:56
publikacja
2021-06-22 19:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 01.06.2021 r., Zarząd Spółki InteliWise S.A. "Spółka", "Emitent" ogłasza o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2021 r. na godzinę 13:00 w Warszawie w budynku przy ul. Mokotowskiej 4/6, "Zgromadzenie".

Powodem odwołania Zgromadzenia jest niewystarczająca liczba zarejestrowanych akcjonariuszy i głosów do udziału w Zgromadzeniu, uniemożliwiająca osiągnięcie wymaganego kworum do ważności Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 49 Statutu Spółki do ważności Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego Spółki.

Wobec powyższego Emitent niezwłocznie podejmie czynności celem ponownego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a ogłoszenie o jego zwołaniu zostanie podane do publicznej wiadomości stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki