REKLAMA

IDM SA: Informacja dotycząca Pana Grzegorza Leszczyńskiego jako członka zarządu IDM S.A.

2021-12-22 20:02
publikacja
2021-12-22 20:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Informacja dotycząca Pana Grzegorza Leszczyńskiego jako członka zarządu IDM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
IDM S.A. (IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie, XII Wydział Karny - na skutek wniesionego zażalenia - uchylił postanowienie Prokuratury Regionalnej w Warszawie o zastosowaniu wobec Pana Grzegorza Leszczyńskiego środka zapobiegawczego w postaci nakazu powstrzymywania się od sprawowania funkcji członka zarządu Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2021 z dnia 29.10.2021 r.
Powyższa decyzja sądu oznacza przywrócenie możliwości działania Pana Grzegorza Leszczyńskiego jako Prezesa Zarządu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-22 Andrzej Łaszkiewicz Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania funkcji Przezesa Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki