REKLAMA

GLOBAL HYDROGEN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów

2023-09-22 20:58
publikacja
2023-09-22 20:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_AML_22.09.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL HYDROGEN S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Global Hydrogen Spółka Akcyjna (dalej „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 22 września 2023 roku na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) otrzymał od Pani Anny Marii Lizoń zawiadomienie dotyczące zbycia 2.950.000 (dwóch milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki. Przed dokonaniem transakcji Pani Anna Maria Lizoń posiadała 2.950.000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 25,17 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 25,17 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pani Anna Maria Lizoń wraz z córką Panią Martą Lizoń posiadała łącznie 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących łącznie 50,34 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 50,34 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem po przeprowadzeniu transakcji Pani Anna Maria Lizoń nie posiada akcji Spółki. Kopia zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie_AML_22.09.2023.pdfzawiadomienie_AML_22.09.2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-22 Marcin Peszyński Człoenk Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki