8,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Global Hydrogen SA (GHY)

Akcjonariat - GHYDROGEN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 93 760 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 11 720 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 366 525
Liczba głosów na WZA: 11 720 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,85%
Kapitał akcyjny: 1 172 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 366 525
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,85%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,15%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Andreble Ltd. 5 900 000 (50,34%) 5 900 000 (50,34%) 2023-09-20 -
Whitecrypto City Ltd. 1 466 525 (12,51%) 1 466 525 (12,51%) 2022-02-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A1 1 595 000
0,10 1 595 000
159 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału seria D 6 000 000
0,10 11 720 000
1 172 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-10-03
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-10-01 3 405 000
340 500,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-28
seria C - subskrypcja prywatna 2010-10-28 720 000
72 000,00
0,10 0,10 5 720 000
572 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-04
seria D - subskrypcja prywatna 2022-03-23 15 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Teliani Valley Polska SA na Global Hydrogen SA 2022-06-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-06-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Lizoń, Anna Maria bezpośrednio, wraz z Martą Lizoń 0 (-5 900 000) 0,00 (-50,34) 0 (-5 900 000) 0,00 (-50,34) 2023-09-20
Lizoń, Anna Maria bezpośrednio, wraz z Martą Lizoń 5 900 000 50,34 5 900 000 50,34 2022-11-07
Traka Robert 0 0,00 0 0,00 2022-03-17
Makarowski Jacek 137 719 (-546 581) 2,40 (-9,56) 137 719 (-546 581) 1,88 (-7,47) 2022-03-17
Whitecrypto City Ltd. 1 466 525 25,63 1 466 525 20,04 2022-02-18
Whitecrypto City Ltd. 1 466 525 25,63 1 466 525 20,04 2022-02-18
Mera SA 0 (-1 430 000) 0,00 (-25,00) 0 (-1 430 000) 0,00 (-19,54) 2022-02-18
Makarowski Jacek 684 300 (289 300) 11,96 (5,06) 684 300 (289 300) 9,35 (3,96) 2022-02-15
Makarowski Jacek 395 000 6,90 395 000 5,39 2020-11-09
Traka Joanna wraz z T5 sp. z o.o. 181 465 (-1 267 835) 3,17 (-22,16) 181 465 (-1 267 835) 2,48 (-17,33) 2017-12-21
Traka Joanna wraz z T5 sp. z o.o. 1 449 300 (-1 425 000) 25,33 (-24,91) 1 449 300 (-1 425 000) 19,81 (-19,48) 2017-04-04
Mera SA 1 430 000 25,00 (25,00) 1 430 000 19,54 (19,54) 2017-04-04
Traka Joanna wraz z T5 sp. z o.o. 2 874 300 (13 300) 50,24 (0,23) 2 874 300 (13 300) 39,29 (0,18) 2015-12-22
Łanoszka Adam WZA 200 000 (-89 700) 3,49 (-1,57) 200 000 (-89 700) 2,73 (-1,23) 2015-06-22
INC SA 80 795 (-369 205) 1,41 (-6,45) 80 795 (-369 205) 1,10 (-5,05) 2014-12-18
Łanoszka Adam 289 700 5,06 289 700 3,96 2013-04-24
Traka Joanna 2 861 000 (989) 50,01 (0,01) 2 861 000 (989) 39,11 (0,02) 2012-06-30
INC SA 450 000 (-50 000) 7,86 (-2,14) 450 000 (-50 000) 6,15 (-1,43) 2012-06-30
Sworowska Grażyna 152 035 (-247 500) 2,65 (-4,33) 152 035 (-247 500) 2,07 (-3,39) 2012-02-15
Sworowska Grażyna 399 535 (-95 465) 6,98 (-1,67) 399 535 (-590 465) 5,46 (-8,07) 2012-02-14
Traka Joanna 2 860 011 (750) 50,00 (0,02) 2 860 011 (750) 39,09 (0,01) 2012-01-04
Traka Joanna 2 859 261 (-3 148) 49,98 (-0,06) 2 859 261 (-3 148) 39,08 (-0,05) 2012-01-03
Traka Joanna 2 862 409 50,04 2 862 409 39,13 2011-12-30
Mera SA 0 (-2 500 000) 0,00 (-43,70) 0 (-3 600 000) 0,00 (-49,21) 2011-12-30
Sworowski Adam 0 (-495 000) 0,00 (-8,65) 0 (-990 000) 0,00 (-13,53) 2011-04-28
Sworowska Grażyna 495 000 8,65 990 000 13,53 2011-04-28
Mera SA 2 500 000 (-255 000) 43,70 (-11,40) 3 600 000 (-255 000) 49,21 (-9,24) 2011-02-15
Sworowski Adam 495 000 8,65 (-1,25) 990 000 13,53 (-1,48) 2010-11-29
Sworowski Adam 495 000 9,90 990 000 15,01 2010-11-29
Mera SA 2 755 000 55,10 (6,94) 3 855 000 58,45 (5,76) 2010-11-29
Mera SA 2 755 000 48,16 3 855 000 52,69 2010-11-29
INC SA 500 000 10,00 (1,26) 500 000 7,58 (0,75) 2010-11-29
INC SA 500 000 8,74 500 000 6,83 2010-11-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2021-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2018-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2018-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2017-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2017-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2016-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2016-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2015-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2015-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.