REKLAMA
ZAGŁOSUJ

CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Podpisanie umowy objęcia akcji i nabycie spółki fotowoltaicznej.

2020-10-01 08:25
publikacja
2020-10-01 08:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.
Temat
Podpisanie umowy objęcia akcji i nabycie spółki fotowoltaicznej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu dalej: "Emitent" informuje, iż w dniu 30 września 2020 roku, podpisana została umowa objęcia 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł tj. za łączną cenę emisyjną 16.000.000 złotych.

W zamian Emitent nabył pakiet większościowy udziałów w spółce fotowoltaicznej SEMPER POWER sp. z o.o. z siedzibą w Krupski Młyn. Emitent w najbliższym czasie zamierza zmienić profil prowadzonej działalności na fotowoltaikę.

Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta zostały objęte w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Ewa Molęda Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki