Banki zarobiły więcej na odsetkach i prowizjach. Ile z tego trafiło do ich kieszeni?

redaktor Bankier.pl

Banki działające w Polsce wydały w 2017 roku więcej na wynagrodzenia dla pracowników, zapłaciły więcej podatku i, pomimo wzrostu sumy bilansowej, ostateczny wynik finansowy wypadł słabiej niż rok wcześniej. 18 z ponad 600 podmiotów zakończyło ubiegły rok ze stratą – wynika z raportu GUS prezentującego wyniki finansowe banków w 2017 roku.

W 2017 roku liczba banków prowadzących działalność operacyjną zmniejszyła o 5 instytucji i wyniosła 616 banków na koniec roku. Likwidacje dotyczyły wyłącznie banków spółdzielczych. Zmiany strukturze własności zaszły natomiast w dwóch bankach – Bank BPH trafił w ręce Alior Banku, a Bank Pekao z banku komercyjnego z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego znowu stał się polskim bankiem.

(Bankier.pl)

Większe prowizje i opłaty, ale sektor zarobił mniej niż rok temu

Biorąc pod uwagę sam wynik z działalności bankowej, 2017 roku okazał się lepszy dla sektora – dynamika wyniosła 4,2 proc. w relacji rok do roku. Rosły zarówno wyniki z tytułu odsetek (12,1 proc.), jak i prowizji (9,2 proc.) – udział obu kategorii w strukturze wyniku działalności bankowej wzrósł z 85,4 proc. w 2016 roku do 91,3 proc. w 2017 r. O połowę skurczył się natomiast wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych oraz różnic kursowych.

W zyski banków uderzyły jednak zwiększone wydatki na wynagrodzenia pracowników i podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy). Koszty pracownicze stanowiły 50,4 proc. kosztów działalności banków i wyniosły w 2017 roku 16,6 mld zł (wzrost o 5,7 proc.).

To przełożyło się na niższy niż w 2016 roku wynik finansowy netto – w 2017 r. wyniósł 13,64 mld zł czyli o 1,7 proc. mniej. Rok na plusie zakończyło 598 banków na 616 działających. Stratę poniosło 18 instytucji (w tym 12 banków komercyjnych oraz 6 banków spółdzielczych). Łączna strata w przypadku tych banków wyniosła 0,8 mld zł.

Gospodarstwa domowe nie chcą kredytów i lokat terminowych

Suma bilansowa całego sektora wzrosła o 4,1 proc. w skali roku. Głównym składnikiem aktywów są udzielone kredyty (69,6 proc. w 2017 roku), ale gospodarstwa domowe są nimi coraz mniej zainteresowane. Wartość udzielonych kredytów dla sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 3,1 proc., ale głównie dzięki przedsiębiorstwom. Klienci indywidualni zaciągnęli łącznie 667,5 mld zł kredytów czyli o zaledwie 1,7 proc. więcej.

Zdecydowany spadek można zauważyć w przypadku depozytów terminowych sektora niefinansowego – wartość środków na lokatach spadła o 30 mld zł – 7,3 proc. O 13 proc. więcej deponujemy natomiast na rachunkach bieżących.

– W porównaniu do stanu w dniu 31 grudnia 2016 r., przyrost wartości depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych łącznie był większy o 12,3 mld zł niż przyrost wartości kredytów tych podmiotów. W rezultacie, nadwyżka wartości kredytów nad wartością depozytów tych sektorów łącznie zmniejszyła się do 9,0 mld zł. W sektorze niefinansowym wystąpiła nadwyżka depozytów nad kredytami. Nadwyżka ta była większa niż rok wcześniej o 8,8 mld zł i wyniosła 22,2 mld zł – czytamy w informacji sygnalnej GUS-u.

Mateusz Gawin

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 12 marioxx

Pewnie że rośnie wynik banków , taki Citibank wymyśla usługę typu CitiPhone z której się nie korzysta i trzeba za nią płacić.

! Odpowiedz
1 8 mhm

Nie trzeba, można było wyłączyć, ale pewnie rzeczywiście większość klientów tę nową opłatę do kont przeoczyła...

! Odpowiedz