REKLAMA

BUMECH S.A.: Złożenie pozwu o rozwiązanie umownego stosunku zobowiązaniowego

2022-06-20 19:48
publikacja
2022-06-20 19:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-20
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Złożenie pozwu o rozwiązanie umownego stosunku zobowiązaniowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 12.10.2021 roku, Bumech S.A. przekazuje do wiadomości publicznej, że dnia 20.06.2022 roku powziął informację o złożeniu przez spółkę zależną, tj. Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. (dalej: Powód) pozwu przeciwko krajowej spółce kapitałowej, będącej częścią europejskiego koncernu energetycznego (dalej: Pozwany) o rozwiązanie umownego stosunku zobowiązaniowego na podstawie art. 3571 k.c. wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, w związku z brakiem porozumienia pomiędzy Stronami, pomimo wielotygodniowych negocjacji.

Przedmiot sporu dotyczy ceny pozostałej do realizacji ilości dostaw 540 000 ton węgla energetycznego w okresie do 31.12.2023 roku, bowiem Powód zobowiązany był zgodnie z umową do sprzedaży węgla energetycznego poniżej aktualnych kosztów produkcji, na co nie mógł przystać. Wytoczenie powództwa zostało spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnej zmiany stosunków, z powodu której spełnienie świadczenia groziłoby Powodowi rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawieraniu umowy.

Szacowana przez Emitenta wartość przedmiotu sporu wynosi 124.740.000,00 złotych netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-20 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki