REKLAMA

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany statutu Emitenta

2020-07-01 16:41
publikacja
2020-07-01 16:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany statutu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AR PACKAGING POZNAŃ S.A. (dawniej: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.) z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), informuje, że powziął informację, iż w dniu dzisiejszym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały zarejestrowane zmiany w statucie Spółki przyjęte uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2020 r. Zmiany statutu Spółki dotyczą zmiany firmy Spółki z „BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.” na „AR PACKAGING POZNAŃ S.A.” oraz miejsca przeprowadzania Walnego Zgromadzenia Spółki.

Przedmiotowa uchwała oraz tekst jednolity statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2020 r. stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut_Spółki.pdfStatut_Spółki.pdf Staut_AR Packaging Poznan (dawniej: BSC Drukarnia Opakowań)
Uchwala_NWZ.pdfUchwala_NWZ.pdf Uchwała NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki