REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Szacunkowa informacja o liczbie aktywnych kart sportowych

2021-03-23 18:02
publikacja
2021-03-23 18:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Szacunkowa informacja o liczbie aktywnych kart sportowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (‘Spółka’), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. oraz raportu bieżącego 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. informuje, że szacunkowa liczba aktywnych kart sportowych w segmencie Polska w marcu 2021 wynosi 436,8 tys. szt.

W segmencie Zagranica od początku 1 kwartału 2021 do dnia publikacji niniejszego raportu obiekty rekreacyjno-sportowe były zamknięte w Czechach (od 18 grudnia 2020 r.) oraz na Słowacji (od 19 grudnia 2020 r.) a program MultiSport pozostawał zawieszony.

W Bułgarii obiekty-sportowe rekreacyjne były otwarte w okresie od 1 lutego 2021 r. do 21 marca 2021 r., a szacunkowa liczba aktywnych kart w marcu 2021 wyniosła 78,7 tys. szt.

W Chorwacji obiekty rekreacyjno-sportowe na dzień publikacji niniejszego raportu są otwarte (od 14 lutego 2021 r.) a szacunkowa liczba aktywnych kart w marcu 2021 wynosi 13,4 tys. szt.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Estimate information on active sport cards' numberIn
reference to the current report no. 24/2016 of 20 July 2016 and the
current report no. 1/2021 of 4 January 2021, the Management Board of
Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (the "Company")
informs that the estimated number of active sport cards in March 2021 in
Poland segment reached 436.8 ths. pcs. In
the Foreign Segment, from the start of 1Q 2021 to the date of publication
of this report, sport and recreational facilities were closed in the Czech
Republic (from 18 December 2020) and in Slovakia (from 19 December 2020)
and MultiSport programme remained suspended. In
Bulgaria, sport and recreational facilities remained open in the period of
1 February 2021 – 21 March 2021 and the estimated number of active sport
cards as of March 2021 reached 78.7 ths. pcs. In
Croatia, sport and recreational facilities remain open as of the date of
publication of this report (starting from 14 February 2021) with the
estimated number of active sport cards in March 2021 at 13.4 ths. pcs.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-23 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2021-03-23 Adam Radzki Członek Zarządu Adam Radzki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki