REKLAMA

ASM GROUP S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023 roku

2023-02-03 14:57
publikacja
2023-02-03 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_pelnomocnictwo_osoby_fizyczne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_formularz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_zalacznik_nr_1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_klauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 30.06.2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 13:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki znajdującym się na 6 piętrze przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał.
Załączniki
Plik Opis
1_ogłoszenie.pdf1_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2_uchwały.pdf2_uchwały.pdf Projekty Uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf Wzór pełnomocnictwa
4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf Wzór pełnomocnictwa
5_formularz.pdf5_formularz.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-03 Adam Stańczak Prezes Zarządu
2023-02-03 Łukasz Stańczak Czlonek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki