08OCTAVA: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lipca br.

2020-07-02 13:48
publikacja
2020-07-02 13:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-02
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lipca br.
Podstawa prawna
Treść raportu:

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Octava S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 lipca 2020 roku na godzinę 10.00 ogłoszeniem z dnia 10 czerwca 2020 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że o kolejnym terminie zwyczajnego walnego zgromadzenia poinformuje w odrębym raporcie bieżącym w dniu 2 lipca br.

Powodem podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o odwołaniu walnego zgromadzenia jest wniosek większościowego akcjonariusza Beresford Energy Corp. umotywowany informacją o problemach prawno-logistycznych, uniemożliwiających uczestnictwo przedstawicieli amerykańskiego akcjonariusza w walnym zgromadzeniu Spółki, spowodowanymi m.in. stanem pandemii zakaźnej choroby COVID-19.

W ocenie Zarządu udział większościowego akcjonariusza Spółki w zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym dokonuje się oceny działalności organów Spółki za ostatni rok obrotowy jest wskazany, szczególnie gdy wyraził on taką chęć. Przyczyny obiektywne związane z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 nie powinny go takiej możliwości pozbawiać.

Mając na względzie przytoczone powyżej argumenty Zarząd Spółki zdecydował o odwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lipca 2020 roku oraz o ponownym zwołaniu go w nowym terminie z tym samym porządkiem obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-02 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki