REKLAMA

Stopa NBP zamiast WIBOR-u – dobra zmiana dla kredytobiorców?

2019-03-26 06:00
publikacja
2019-03-26 06:00

Niedawno unijni decydenci przedłużyli czas na odpowiednią zmianę zasad wyliczania stóp międzybankowych typu „IBOR”. Taka decyzja oznacza, że na początku 2020 r. jeszcze nie pożegnamy się z WIBOR-em ustalanym na podstawie obecnych zasad.

fot. / / YAY Foto

Przesunięcie o 2 lata wymagań wynikających z unijnego rozporządzenia BMR daje nieco więcej czasu na rozwiązanie problemu dotyczącego zasad ustalania stopy WIBOR. Jeden spośród proponowanych wariantów zakłada zupełną rezygnację z WIBOR-u i zastąpienie go w umowach kredytowych przez stopę referencyjną NBP. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, czy taka opcja, którą bierze pod uwagę Ministerstwo Finansów, w praktyce byłaby korzystna dla kredytobiorców.

Stawka WIBOR na ogół jest wyższa od głównej stopy NBP

Pomysł zastąpienia WIBOR-u w umowach kredytowych przez główną stopę Narodowego Banku Polskiego wzbudza dość poważne kontrowersje wśród ekonomistów i przedstawicieli branży finansowej. Sceptycy mówią o tym, że Rada Polityki Pieniężnej zyskałaby możliwość „ręcznego sterowania” rynkiem kredytowym. Z punktu widzenia przeciętnego kredytobiorcy bardziej istotny może być finansowy skutek ewentualnego zastąpienia WIBOR-u przez stopę procentową NBP (w roli wskaźnika służącego do aktualizacji oprocentowania).

Porównanie poziomu stopy WIBOR 3M stanowiącej podstawę oprocentowania większości kredytów hipotecznych oraz stopy referencyjnej NBP wydaje się ciekawe w kontekście wpływu RPP na rynek kredytowy i ewentualnych korzyści dla kredytobiorców. Takie porównanie jest widoczne na poniższym wykresie przygotowanym przez ekspertów portalu RynekPierwotny.pl. Wykres prezentuje różnicę pomiędzy dziennym poziomem WIBOR-u 3M i głównej stopy NBP. Ta różnica od początku 2010 r. tylko sporadycznie osiągała ujemną wartość.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w burzliwych czasach z początku bieżącej dekady, kiedy szczególnie widoczny był kryzys zaufania na rynku międzybankowym, luka pomiędzy WIBOR-em 3M oraz stopą referencyjną NBP sięgała nawet 0,40 - 0,80 punktu procentowego. Analogiczny wynik z lat 2015-2019 to około 0,20 punktu procentowego. Trudno się zatem dziwić, że notowania WIBOR-u w latach 2010-2012 wzbudzały spore kontrowersje wśród „złotówkowych” kredytobiorców. Niektóre osoby wysuwały nawet oskarżenia o manipulację stopą WIBOR 3M. Takim oskarżeniom sprzyjał sposób wyznaczania wspomnianej stopy na podstawie odpowiedzi banków, a nie faktycznie zrealizowanych transakcji na rynku międzybankowym.      

fot. / / RynekPierwotny.pl

Różnice dla kredytobiorców raczej nie byłyby bardzo duże

Jeszcze niedawno rozważany był wariant zakładający zamianę WIBOR-u w umowach kredytowych na stopę referencyjną NBP wraz z początkiem 2020 r. Taka operacja prawdopodobnie nastąpiłaby przy poziomie WIBOR-u bardzo zbliżonym do obecnych notowań. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl na przykładzie dwóch kredytów mieszkaniowych z oprocentowaniem opartym o WIBOR 3M sprawdzili, jak zamiana wspomnianej stawki na stopę referencyjną NBP (1,50%) zmniejszyłaby poziom rat. Przykładowa analiza uwzględnia kredyty o wartości 250 000 zł i 300 000 zł z okresem spłaty wynoszącym odpowiednio 25 lat oraz 30 lat i różnym poziomem marży (1,00% - 3,00%).

Obliczenia portalu RynekPierwotny.pl wskazują, że w warunkach zbliżonych do obecnych ewentualna zamiana WIBOR-u 3M na główną stopę NBP nie przyniesie dużych oszczędności posiadaczom „hipotek”. W tym kontekście warto powołać się na przykład dotyczący kredytów z marżą 2,00% (patrz poniższa tabela). W przypadku pierwszej takiej „hipoteki” (250 000 zł/25 lat), mamy do czynienia ze spadkiem raty wynoszącym 2,32% (31 zł). Analogiczny wynik obliczony dla kredytu na 300 000 zł i 30 lat wynosi 32 zł (2,68%). Nie są to kwoty bardzo znaczące z punktu widzenia typowego posiadacza „hipoteki”.    

fot. / / RynekPierwotny.pl

Andrzej Prajsnar

Źródło:
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki