REKLAMA

SESCOM S.A.: Szacunkowe wyniki za I półrocze roku obrotowego 2020/2021

2021-06-18 17:14
publikacja
2021-06-18 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
SESCOM S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki za I półrocze roku obrotowego 2020/2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie wstępnej analizy dostępnych danych finansowych Emitenta oraz jego grupy kapitałowej dokonał szacunkowego ustalenia wyników finansowych za okres I półrocza roku obrotowego 2020/2021, czyli za okres od października 2020 r. do marca 2021 r.

Wyniki skonsolidowane

Przychody Grupy Sescom ze sprzedaży w analizowanym okresie wyniosły 65,2 mln zł (w I półroczu 2019/2020: 78,4 mln zł).
Zysk z działalności operacyjnej Grupy Sescom w analizowanym okresie wyniósł 2,5 mln zł (w I półroczu 2019/2020: 4,3 mln zł).
Zysk netto Grupy Sescom w analizowanym okresie wyniósł 1,7 mln zł (w I półroczu 2019/2020: 3,3 mln zł).
Całkowite dochody ogółem Grupy Sescom (uwzględniające różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą) wyniosły w analizowanym okresie 2,1 mln zł (w I półroczu 2019/2020: 3,3 mln zł).

Wyniki jednostkowe

Przychody Sescom S.A. ze sprzedaży w analizowanym okresie wyniosły 47,8 mln zł (w I półroczu 2019/2020: 55,1 mln zł).
Zysk z działalności operacyjnej Sescom S.A. w analizowanym okresie wyniósł 0,8 mln zł (w I półroczu 2019/2020: 3,8 mln zł).
Zysk netto Sescom S.A. w analizowanym okresie wyniósł 0,5 mln zł (w I półroczu 2019/2020: 3 mln zł).

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na spadek wyników w ujęciu rok do roku były:
- spadek przychodów z tytułu wykonanych prac serwisowych pośrednio spowodowany restrykcjami handlowymi nałożonymi w krajach UE,
- uwzględnienie w wyniku skonsolidowanym strat spółek zależnych i stowarzyszonych, które nie przeszły jeszcze do etapu komercjalizacji swoich produktów i usług, w związku z czym generują ujemne wyniki finansowe.

Prezentowane wyniki mają charakter szacunkowy i są przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych, publikacja raportu półrocznego nastąpi 30 czerwca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-18 Sławomir Halbryt Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki