REKLAMA

Mniej chaosu przy stawianiu nowych budynków. Jest nowy projekt specustawy mieszkaniowej

2018-05-23 10:30
publikacja
2018-05-23 10:30

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło nową wersję projektu ustawy dotyczącej ułatwień w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. „specustawy mieszkaniowej”. Naniesione zmiany są wynikiem fali krytyki oraz prowadzonych konsultacji publicznych.

Projekt „specustawy mieszkaniowej” przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w marcu br. wywołał istną burzę. Wszystko za sprawą kontrowersyjnych przepisów, które pozwalały na obejście planów zagospodarowania przestrzennego, wprowadzały niskie wymogi dotyczące lokalizacji inwestycji, znosiły limity wysokości budynków czy pozwalały na wycinkę zieleni. Spotkał się z falą krytyki ze strony wielu środowisk. Ostatecznie ministerstwo przeprowadziło konsultacje publiczne, w wyniku których spłynęło pond 1000 uwag. Ich efektem jest nowy projekt ustawy, który właśnie ujrzał światło dzienne.

fot. / / YAY Foto

Projekt nowy, ale czy lepszy?

Główną zmianą, jaka została wprowadzona przez ministerstwo, jest odebranie władzy decyzyjnej wojewodzie. Obecnie dysponować nią będzie rada gminy, która zdecyduje, czy we wskazanej lokalizacji będzie można przeprowadzić planową inwestycję.

Droga inwestora będzie wyglądać zatem tak, jak opisano dalej. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do wojewody (burmistrza, prezydenta miasta), który przekaże go radzie gminy miasta. Ponadto wniosek zostaje zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, co daje możliwość wnoszenia uwag przez 21 dni od jego ukazania się na stronie internetowej urzędu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma również obowiązek przekazać wniosek do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym instytucjom, m.in. wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, które zyskały szersze uprawnienia – obecnie konieczne jest uzyskanie ich zgody, a nie tylko opinii.

W kolejnym etapie wniosek trafia do radnych, którzy podejmują decyzję o realizacji inwestycji w formie uchwały, na co mają 60 dni od złożenia go przez dewelopera.

Nowy projekt "specustawy mieszakowej" - jakie zmiany w przepisach?

Obszar tematyczny

Pierwotna wersja

Nowa wersja

plan zagospodarowania przestrzennego

realizacja inwestycji możliwa na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje inwestycji bądź plan nie istnieje

inwestycja realizowana niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, ze nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań

zgodność inwestycji ze studium

nie

tak, za wyjątkiem m.in. terenów pokolejowych

decyzyjność

zgoda na lokalizację wydawana przez wojewodę

proces decyzyjny prowadzony przez radę gminy

konserwator zabytków

wydanie opinii

uzgadnianie wniosku wraz z opiniami oraz wniesieniem uwag

lokalizacja

- 1000 m od przystanku publicznego transportu zbiorowego,
- 3000 m od szkoły i przedszkola, przy czym został określona liczba uczniów, jaką obiekt musi przyjąć (szkoła podstawowa – nie mniej niż 7 proc. planowanej liczby mieszkańców inwestycji, przedszkole – 3,5 proc.). W sytuacji, kiedy warunek ilościowy nie zostanie spełniony, możliwe jest jego obejście poprzez podpisanie umowy z gminą na pokrycie kosztów 5-letniego zapewnienia dowozu dzieci do placówek pedagogicznych,
- 1000 m od placówki podstawowych usług handlowych (bez określenia jej rodzaju),
- 3000 m od terenów wypoczynku, sportu i rekreacji, przy wskaźniku wynoszącym 2 mkw. na mieszkańca.

- 1000 m od przystanku publicznego transportu zbiorowego, a w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców - 500 m
- 3000 m od szkoły i przedszkola oraz 1500 m - w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, przy czym został określona liczba uczniów, jaką obiekt musi przyjąć (szkoła podstawowa – nie mniej niż 7 proc. planowanej liczby mieszkańców inwestycji, przedszkole – 3,5 proc.). W sytuacji, kiedy warunek ilościowy nie zostanie spełniony, możliwe jest jego obejście poprzez podpisanie umowy z gminą na pokrycie kosztów 5-letniego zapewnienia dowozu dzieci do placówek pedagogicznych,
- 3000 m od terenów wypoczynku, sportu i rekreacji, przy wskaźniku wynoszącym 2 mkw. na mieszkańca, w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców - 1500 m

wysokość kondygnacji

górne granice zostały określone dla miast, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys., tj.:
- 3 kondygnacje w miastach do 30 tys. mieszkańców,
- 4 kondygnacje w miastach do 100 tys.

górne granice zostały określone dla miast, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys., tj.:
- 3 kondygnacje w miastach do 30 tys. mieszkańców,
- 4 kondygnacje w miastach do 100 tys.

tereny zielone

dopuszcza likwidację terenów zielonych na wniosek inwestora

dopuszcza likwidację terenów zielonych na wniosek inwestora

Źródło: Bankier.pl, na postawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Kolejna zmiana, jaka została wprowadzona, to zgodność inwestycji ze studium uwarunkowań. Pierwotna wersja projektu zakładała, że budowa bloków możliwa jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje takiej inwestycji bądź plan nie istnieje. Obecnie wzniesienie osiedla czy bloku mieszkalnego również będzie niezależne od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak został dodany warunek, że inwestycja nie może być sprzeczna ze studium uwarunkowań.

Warunki lokalizacyjne nieco poprawione

Wiele zastrzeżeń dotyczyło możliwości realizacji inwestycji w szczerym polu oraz daleko od istniejącej już infrastruktury. Dodatkowo wskazane w pierwotnej wersji projektu ustawy warunki techniczne były jednakowe dla wszystkich miast.

Nowy projekt zakłada zróżnicowanie standardów dostępu do infrastruktury technicznej i społecznej  w zależności od wielkości miejscowości, a dokładniej liczby mieszkańców:

  • 1000 m od przystanku publicznego transportu zbiorowego, 500 m w miastach, gdzie liczba mieszkańców przekracza 100 tys.,
  • 3000 m od szkoły i przedszkola, 1500 m w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców; przy czym został określona liczba uczniów, jaką obiekt musi przyjąć (szkoła podstawowa – nie mniej niż 7 proc. planowanej liczby mieszkańców inwestycji, przedszkole – 3,5 proc.). W sytuacji, kiedy warunek ilościowy nie zostanie spełniony, możliwe jest jego obejście poprzez podpisanie umowy z gminą na pokrycie kosztów 5-letniego zapewnienia dowozu dzieci do placówek pedagogicznych,
  • 3000 m od terenów wypoczynku, sportu i rekreacji, przy wskaźniku wynoszącym 2 mkw. na mieszkańca oraz 1500 m, w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Nie zmieniły się natomiast progi wysokości zabudowy. W dalszym ciągu górne granice zostały określone wyłącznie w przypadku miast, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys., tj.:

  • 3 kondygnacje w miastach do 30 tys. mieszkańców,
  • 4 kondygnacje w miastach do 100 tys.

Brak ustępstw dla ekologów

„Specustawa mieszkaniowa", a dokładnie art. 22 pierwotnej jej wersji, dopuszczał likwidację terenów zielonych na wniosek inwestora. Oznaczało to, że usuniecie drzew z terenów, na którym planowana jest inwestycja, byłoby znacznie ułatwione. Nowy projekt nic nie zmienił w tym obszarze. Identyczny zapis znalazł się w art. 29.

Aktywiści i ekolodzy w dalszym ciągu mogą zatem podejmować zarzut, że zaproponowane przepisy likwidują nadzór nad wycinkami zieleni.

Rząd ustosunkował się do licznych zarzutów, które pojawiały się po prezentacji pierwszej wersji projektu „specustawy mieszkaniowej”. Teraz pozostaje już tylko czekać, jak w praktyce będzie wyglądać proces podejmowania decyzji co do lokalizacji danej inwestycji. Biorąc pod uwagę fakt, ile kontrowersji budził przedmiotowy projekt rządowy, nie jest wykluczone, że to nie koniec sporów wokół „specustawy”.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (2)

dodaj komentarz
wielki42
A czy ktoś wie czy dokonano zapowiadanej zmiany w 1 wersji o gruntach rolnych w miastach powyżej 100 tys.Pierwsza wersja miała zlikwidować takie pojęcie czyli gruntów rolnych w takich miastach miało nie być do 3 km od centrum-jak jest teraz?
greatmongo
Nie rozumiem jak mozna zbudowac blok obok domu jednorodzinnego. To bez sensu. Czy nie lepiej zrobic prosty przepis. Buduj co chcesz ale dwa razy wysokosc budynku od granicy dzialki plus jedno miejsce parkingowe na kazde 25 m mieszkania (goscie, kurierzy, etc)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki