REKLAMA

MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Leszka Jurasza do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję

2020-06-23 17:36
publikacja
2020-06-23 17:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-23
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Powołanie Pana Leszka Jurasza do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Spółka”) informuje, że w związku z wygaśnięciem pięcioletniej kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 czerwca 2020 r. powzięła uchwałę o powołaniu Pana Leszka Jurasza do Zarządu Spółki na nową kadencję i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.
Pan Leszek Jurasz nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki jako wspólnik, nie jest członkiem organu osoby prawnej konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Wykształcenie:
Leszek Jurasz jest absolwentem Wydziału Automatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczył w licznych szkoleniach i konferencjach, m.in.: Management 2002 (Kanadyjski Instytut Zarządzania), Przygotowanie oraz przeprowadzenie procesu upublicznienia spółki (OTREK Centrum Kształcenia Menedżerów i Konsultingu), V Konferencja Lean Manufacturing (Politechnika Wrocławska), Fuzje i Przejęcia – aspekty formalno–prawne i finansowe (Eurofinance Training), Umowy w grupach kapitałowych (MM Conference). W latach 2001-2007 brał udział w projektach restrukturyzacyjnych i akwizycyjnych prowadzonych przez Fundusz Inwestycyjny Riverside jako Industry Expert.
Doświadczenie zawodowe:
Leszek Jurasz drogę zawodową rozpoczął w 1987 r. pracą w Fabryce Śrub w Żywcu, a następie w latach 1992 – 1994 był współwłaścicielem i Prezesem Spółki Larex. Między 1994 a 1999 rokiem pracował w “Śrubena” S.A. w Żywcu, a następnie Śrubena Produkcja Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 2000 roku rozpoczął współpracę z Zetkama S.A (obecnie MANGATA HOLDING S.A.), gdzie od maja 2001 roku pełni nieprzerwanie obowiązki Prezesa Zarządu Spółki.
Leszek Jurasz jest inicjatorem i twórcą Grupy Kapitałowej Zetkama, obecnie MANGATA HOLDING S.A. W jej skład wchodzą Śrubena Unia S.A., MCS Sp. z o.o., Zetkama R&D Sp. z o.o., Zetkama Sp. z o.o., Masterform Sp. z o.o., Kuźnia Polska S.A., MANGATA Nieruchomości oraz Zetkama Nieruchomości Sp. z o.o.
W 2013 r. Leszek Jurasz otrzymał nominację w rankingu „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii Prezesa roku i znalazł się w gronie pięciu menedżerów szczególnie zasłużonych dla kierowanych przez siebie firm. Jego umiejętności zarządcze zostały docenione również w rankingu Harvard Business Review z 2015 r., gdzie zajął szóste miejsce wśród najskuteczniejszych prezesów z indeksu WIG 80 w okresie ostatnich pięciu lat.
Obecnie zasiada w radach nadzorczych Kuźnia Polska S.A. i Black Point S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-23 Katarzyna Kopytowska Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki