REKLAMA
WEBINAR

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Zawiadomienie o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki

2023-05-16 15:55
publikacja
2023-05-16 15:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
komunikat_Allianz_LVC.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-16
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Zawiadomienie o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LiveChat Software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. otrzymał od Polskiego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o ponad 5% udziale w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki.

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia powyższa zmiana to efekt likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (“Drugi Allianz OFE”) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (“Allianz OFE”) zarządzanego przez Polskie Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.

Przed likwidacją Drugi Allianz OFE:
- Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE zapisanych było 1.829.265 akcji, stanowiących 7,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 1.829.265 głosów z akcji stanowiących 7,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (“WZA”) Spółki.

Po likwidacji i przeniesieniu aktywów Drugi Allianz OFE:
- Na rachunku Allianz OFE zapisanych było 1.829.265 akcji, stanowiących 7,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 1.829.265 głosów z akcji stanowiących 7,10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.Załączniki
Plik Opis
komunikat_Allianz_LVC.pdfkomunikat_Allianz_LVC.pdf Komunikat Allianz PTE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-16 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2023-05-16 Urszula Jarzębowska członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki