REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA S.A.: Korekta raportu ESPI nr 40/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.

2020-11-17 17:49
publikacja
2020-11-17 17:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-17
Skrócona nazwa emitenta
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Temat
Korekta raportu ESPI nr 40/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 40/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku (dot. zawarcia istotnej umowy na świadczenie usług szkoleniowych- doradczych) (dalej: „Raport bieżący”) informuję, iż w treści opublikowanego Raportu bieżącego omyłkowo wskazano jako termin realizacji Umowy okres „do końca IV kwartału 2020 roku oraz w I kwartale 2020 roku” podczas gdy prawidłowo powinno zostać wskazane „do końca IV kwartału 2020 roku oraz w I kwartale 2021 roku”.

Poniżej Emitent przedstawia prawidłowe i pełne brzmienie Raportu bieżącego, uwzględniającego dokonaną ww. korektą w zakresie daty realizacji Umowy:

„Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16 listopada 2020 r. doszło do zawarcia przez Emitenta umowy z firmą z branży projektowania i doradztwa dla branży energetyki na wykonanie przez Emitenta usług szkoleniowo-doradczych na rzecz Klienta (dalej "Umowa") (dalej: "Klient").

Zawarta Umowa na świadczenie przez Emitenta usług szkoleniowo - doradczych będzie realizowana do końca IV kwartału 2020 roku oraz w I kwartale 2021 roku. Wynagrodzenie należne na rzecz Emitenta za realizację przedmiotu Umowy wynosi 200.000 zł i będzie płatne w transzach po realizacji przez Emitenta poszczególnych etapów prac, uregulowanych w ramach Umowy. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Emitent uznał zawarcie Umowy za informację znaczącą z uwagi na wysokość wynagrodzenie należnego Emitentowi, a także z uwagi na fakt, iż może ona mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-17 Adrian Tabor Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki