Jak rozliczyć sprzedaż lub wycofanie z majątku samochodu firmowego?

Wydatki na samochód osobowy najkorzystniej rozliczać, gdy pojazd jest wprowadzony do majątku firmowego. Wówczas bowiem nie obowiązuje ograniczenie związane z kilometrówką, a w kosztach ujmuje się także odpisy amortyzacyjne. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wycofanie samochodu z majątku firmowego (np. sprzedaż) wymaga opodatkowania. W jaki sposób?

likwidator
Image licensed by Ingram Image

Czy sprzedaż samochodu wykorzystywanego w firmie zawsze jest przychodem?

To czy sprzedaż samochodu jest przychodem wymagającym zapłaty podatku dochodowego zależy od tego, czy samochód został wprowadzony do majątku firmowego. Według ogólnej zasady, sprzedaż składnika majątku firmowego stanowi przychód z działalności gospodarczej i należy go ująć w KPiR wraz z innymi przychodami.

Jedyny sposób na uniknięcie konieczności ujęcia sprzedaży samochodu w przychodach z działalności gospodarczej, to wykorzystywanie prywatnego samochodu do celów firmowych. Samochód pozwala wówczas co prawda rozliczać koszty na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki), ale w istocie nie jest składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Dlatego jego sprzedaż nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej i nie jest opodatkowana VAT-em.

Jak rozliczyć wypadek samochodu w jednoosobowej firmie?»Jak rozliczyć wypadek samochodu w jednoosobowej firmie?

Konieczność zapłaty podatku dochodowego może złagodzić nieco fakt, że jeżeli sprzedawany samochód nie został w pełni zamortyzowany, to niezamortyzowana wartość samochodu w całości stanowi koszt uzyskania przychodów. Tę kwotę ujmuje się w kosztach jednorazowo według daty sprzedaży samochodu.

Przekazanie samochodu na cele osobiste

Wycofanie samochodu z majątku firmowego to nie tylko sprzedaż, ale także przekazanie go do majątku osobistego. Oczywiście, zdarza się to przede wszystkim wówczas, gdy firma jest likwidowana, ale można to zrobić także wcześniej.

Przekazanie składników majątku na cele osobiste nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Innymi słowy - nie trzeba płacić podatku dochodowego w związku z przekazaniem samochodu do majątku prywatnego. Jednak należy pamiętać, że późniejsza sprzedaż samochodu, który w przeszłości stanowił środek trwały, powoduje powstanie przychodu w okresie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania samochodu z działalności. W takim przypadku, nawet osoba, która już nie prowadzi działalności gospodarczej musi wykazać przychód z działalności gospodarczej - ma także prawo wykazać koszty (w postaci niezamortyzowanej części wartości samochodu). Rozliczenie sprzedaży wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Aby dokonać przekazania samochodu do majątku prywatnego wystarczy sporządzić odpowiednie oświadczenie lub po prostu zapisać mówiącą o tym adnotację w ewidencji środków trwałych, zaznaczając jednocześnie datę przekazania.

Darowizna sposobem na uniknięcie opodatkowania

OPISOBRAZKA»Ranking kredytów samochodowych

Istnieje także możliwość uniknięcia opodatkowania sprzedaży samochodu podatkiem dochodowym. W tym celu należy najpierw przekazać samochód firmowy jako darowiznę członkowi bliskiej rodziny. Dzięki temu darowizna jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn. Jeżeli wspomniany członek rodziny następnie sprzeda samochód po upływie 6 miesięcy od uzyskania go w formie darowizny, to przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.

Wycofanie samochodu z firmy może oznaczać konieczność zapłaty VAT-u

Jedynie przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT w żadnym przypadku nie płacą VAT-u podczas sprzedaży samochodu należącego do majątku firmy. Pozostali przedsiębiorcy mogą być do tego zmuszeni, o czym mówią szczegółowo opisane kryteria.

W związku ze sprzedażą pojazdu firmowego, konieczności zapłaty VAT-u można uniknąć, jeżeli spełnione są dwa warunki:

 1. przy nabyciu pojazdu przysługiwało częściowe prawo do odliczenia VAT (60%, maksymalnie 6 tys. zł),

 2. od wprowadzenia samochodu do firmy minęło ponad 6 miesięcy.

wypadek» Uszkodzenie firmowego auta a odszkodowanie z OC

Gdy te warunki są spełnione, samochód jest uznawany za używany składnik majątku i stosuje się stawkę "zw" (zwolniony z opodatkowania VAT). W przeciwnym wypadku sprzedaż dokumentuje się standardową fakturą VAT 23%.

Przy okazji należy pamiętać o tym, że "posiadanie prawa" do odliczenia VAT-u nie musi oznaczać faktycznego odliczenia podatku. Co za tym idzie, powyższe kryterium jest spełnione także wówczas, gdy podatek nie został odliczony, choć przysługiwało do tego prawo.

Warto tu jednak podkreślić, że te dwa warunki dotyczą tylko samochodów osobowych, które pozwalają na odliczenie 60% VAT-u przy zakupie. Jeżeli przedsiębiorca mógł odliczyć 100% VAT-u przy zakupie pojazdu (np. samochodu ciężarowego), to musi doliczyć VAT przy sprzedaży, niezależnie od tego ile czasu upłynęło od wprowadzenia pojazdu do majątku firmowego.

Sprzedaż samochodu ze stawką VAT zw może oznaczać zwrot odliczonego podatku

Możliwość sprzedaży samochodu ze stawką "zw", za który wcześniej odliczono VAT, może jednak stanowić pozorną korzyść. Taka transakcja w niektórych przypadkach oznacza bowiem konieczność zwrotu wcześniej odliczonego podatku.

kierowca» Pracownik za kółkiem z dodatkowymi badaniami

Jest to związane z tym, że w momencie sprzedaży pojazdu firmowego ze stawką "zw" zmienia się przeznaczenie środka trwałego i służy on czynnościom zwolnionym z opodatkowania (tzn. nie pozwala na odliczenie VAT-u). Przepisy wyróżniają tutaj dwie sytuacje:

1. Samochód firmowy o wartości początkowej do 15 tys. zł

W przypadku sprzedaży takich samochodów ze stawką "zw", korekty VAT-u naliczonego należy dokonać, o ile od wprowadzenia samochodu do majątku firmowego minęło od 6 do 12 miesięcy. Nie ma takiej konieczności, jeśli samochód jest w majątku firmowym ponad 12 miesięcy.

2. Samochód firmowy o wartości początkowej powyżej 15 tys. zł

Sprzedaż takiego samochodu ze stawką "zw" obliguje do korekty podatku naliczonego proporcjonalnie w okresie 5 lat, w taki sposób, że każdy kolejny rok zmniejsza kwotę korekty o 1/5. Przykładowo, jeżeli samochód wprowadzony do firmy w 2008 roku jest sprzedawany w 2010 roku, to należy skorygować VAT naliczony o 3/5 podatku odliczonego w momencie wprowadzania pojazdu do firmy. Jeżeli zaś sprzedaż następuje po upływie 5 lat od końca roku, w którym samochód wprowadzono do majątku firmowego - korekty VAT-u nie trzeba dokonywać.

Korekta VAT naliczonego to inaczej po prostu zwrot odliczonego podatku - oznacza w tym wypadku zmniejszenie go na deklaracji VAT-7 (K) o kwotę wyliczoną według powyższych zasad. Może to być również kwota ujemna. Korekty należy dokonać w okresie na który przypada data sprzedaży samochodu.

 

Sebastian Bobrowski
dyrektor finansowy InFakt

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 3 ~Gosia

Witam, mam pytanie. Zakupiłam samochód w 2008 roku, został wciągnięty na potrzeby firmy, był wykorzystywany przez dwa lata.Wtedy byłam vatowcem. Po tym czasie zlikwidowałam firmę. Przez pięć lat nie prowadziłam działalności. Po 5 latach założyłam nową firmę,zwolniną z vat, auto ponownie znalazło się w środkach trwałych. Teraz muszę sprzedać samochód i nie wiem co mam załacić do urzędu. Jakie koszty mnie czekają. I kiedy to rozliczam, w picie rocznym ? Proszę o pomoc. Dziękuję.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

!

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl