REKLAMA

Ile kosztuje budowa domu rekreacyjnego?

Katarzyna Rostkowska2017-09-06 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-09-06 06:00
fot. Andrzej Sidor / FORUM

Wiele osób marzy o własnym domu letniskowym, w którym może spędzać weekendy poza miastem, a nawet i całe wakacje. Co trzeba wiedzieć, zanim przystąpi się do budowy?

Niewątpliwą zaletą tzw. domu letniskowego jest fakt, że jego postawienie nie wymaga spełnienia tylu formalności co budowa tradycyjnego domu jednorodzinnego. Nie musi bowiem posiadać wszystkich instalacji czy mieć osobnej sypialni dla domowników. Inwestorzy najchętniej stawiają na małe domki, w których można spędzić wakacyjny urlop czy przedłużony weekend, a ich budowa jest stosunkowo szybka i tania.  

W przepisach prawa nie znajdziemy definicji domu letniskowego, a jedynie pojęcie budynku rekreacji indywidualnej, przez co, jak tłumaczą radca prawny Agnieszka Roguska-Kikoła oraz aplikant radcowski Karolina Rusak z Kancelarii Prawnej Contrahendo, należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Przepisy nie regulują, czy ma to być okres letni, czy też inny. Natomiast dom całoroczny przez ustawodawcę określony jest jako budynek mieszkalny, co należy rozumieć jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Ile kosztuje budowa domu rekreacyjnego?

Rodzaje domów rekreacyjnych

Domy rekreacyjne można podzielić na sezonowe tzw. letniskowe oraz przystosowane do użytku całorocznego. Różnią się one wymaganiami technicznymi, jakie muszą zostać spełnione przy ich budowie. Dom rekreacyjny całoroczny, według przepisów budowlanych, powinien spełniać wytyczne jak w przypadku tradycyjnych domów jednorodzinnych. Przede wszystkim musi być przygotowany do użytkowania zimą, przy ujemnych temperaturach. Należy jednak podkreślić, że żadne przepisy nie wskazują, w jakim okresie budynki rekreacyjne powinny być użytkowane. – Nie istnieją przepisy, które zabraniałyby zamieszkiwania w takich obiektach przez cały rok. Wyjątkiem mogą tu być domki wybudowane na terenie ROD (…). Jeśli domek stoi na terenach przeznaczonych pod budownictwo rekreacyjne, to zazwyczaj oznacza to trudności z możliwością meldunku – wskazuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Dodatkowo, jak wskazuje Wojciech Żelechowski, prezes zarządu firmy Woodpecker zajmującej się dostawą domów wraz z ich wykończeniem, budynki rekreacyjne można podzielić na trzy grupy:

  • domki ogrodowe – stawiane na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych, na podstawie zgłoszenia składanego do zarządu ROD (najczęściej są to domki parterowe lub z antresolą o powierzchni do 35 mkw. w rzucie);
  • domki letniskowe do 35 mkw. – stawiane na działkach prywatnych na podstawie uproszczonego zgłoszenia składanego w wydziale architektury w starostwie, bez pełnej dokumentacji budowlanej;
  • domki letniskowe powyżej 35 mkw. – stawiane na podstawie pozwolenia na budowę z pełną dokumentacją projektową.

Domy rekreacyjne możemy również podzielić ze względu na rodzaj użytego budulca. Najczęściej spotykanym jest drewno, ale równie chętnie wybierane są domki murowane. Natomiast budynki drewniane dodatkowo możemy podzielić na domy z bali czy o konstrukcji szkieletowej.

Wymagania dla budowy domu rekreacyjnego

Dom rekreacyjny sezonowy może powstać łatwiej, taniej i sprawniej niż jego całoroczny odpowiednik. Przede wszystkim działka, na której ma powstać budynek, nie musi być uzbrojona w przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej. – Spełnienie powyższych warunków nie jest wymagane w przypadku działek przeznaczonych pod budowę domów letniskowych, jeżeli właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie określił takich wymagań – wskazują radca prawny Agnieszka Roguska-Kikoła oraz aplikant radcowski Karolina Rusak z Kancelarii Prawnej Contrahendo.

Dodatkowo przepisy umożliwiają budowę domu letniskowego na działce, która nie jest zaopatrzona w wodę pitną, pod warunkiem zapewnienia możliwości czerpania jej lub dostawy z ujęć położonych poza granicami działki. Przy budowie domów letniskowych nie obowiązuje również nakaz doprowadzenia wody ciepłej.

Dom rekreacyjny sezonowy a tradycyjny dom jednorodzinny - podstawowe różnice w wymaganiach

Dom rekreacyjny sezonowy

Dom całoroczny

Uzbrojenie działki

nie

tak

Zaopatrzenie działki w dostęp do wody pitnej 

nie

tak

Nakaz doprowadzenia wody ciepłej

nie

tak

Wyposażenie nieruchomości w instalacje ogrzewcze

nie

tak

Przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej

nie

tak

Obowiązują normy wartości przenikania ciepła

nie

tak

Wysokość pomieszczeń

2,2 m

2,5 m

Trwałe związanie nieruchomości z gruntem

nie

tak

Pozwolenie na budowę

tak (w przypadku domu powyżej 35 mkw.)

tak

Zgłoszenie faktu budowy

tak (w przypadku domu poniżej 35 mkw.)

nie

Projekt budowlany

niewymagany przy prostych konstrukcjach

tak

Źródło: własne Bankier.pl

Kolejną cechą, która charakteryzuje dom rekreacyjny, jest brak wymagań dotyczących wyposażenia nieruchomości w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur, co ściśle wiąże się z jego sezonowym przeznaczeniem. W przepisach dotyczących budowy domów rekreacyjnych nie obowiązują także normy wartości przenikania ciepła przez przegrody. Z kolei pomieszczenia do przebywania ludzi nie muszą mieć 2,5 m wysokości, jak jest w przypadku tradycyjnych domów jednorodzinnych, a jedynie 2,2 m.

Co najważniejsze, dom letniskowy nie musi być trwale związany z gruntem, czyli posiadać trwałych fundamentów. W praktyce dość powszechnie stosuje się kostkę brukową, płyty chodnikowe. Jednak są również stawiane na płycie fundamentowej (wylewka), typowym fundamencie na ławach betonowych lub fundamencie punktowym (słupy betonowe, pale drewniane albo bloczki betonowe).

Jak informują eksperci z Kancelarii Prawnej Contrahendo, aby dom letniskowy mógł pełnić funkcje domu całorocznego, powinien spełniać wymogi techniczne, które pozwalałyby na jego wykorzystanie przez cały rok. Wśród tych warunków są m.in. możliwość ogrzewania, występowanie indywidualnej lub centralnej instalacji ciepłej wody, działka lub dom powinny być również przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej.

Formalności przy budowie domu letniskowego

– Zarówno dom rekreacyjny letniskowy, jak i całoroczny, powinny spełniać wymogi prawa budowlanego oraz zapisów planów miejscowych. Oznacza to, że nie wolno budować żadnego z nich na terenach, na których plan na to nie pozwala. Nie zawsze jednak obszary przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną całoroczną pokrywają się z obszarami zabudowy rekreacyjnej. Jest to istotne szczególnie w gminach letniskowych, gdzie taka sezonowa zabudowa może dominować. (…) Ponadto obiekt powinien dobrze wpisywać się w otoczenie – wyjaśnia Marek Poddany, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Należy pamiętać, że domy rekreacyjne mogą powstać zarówno na działkach znajdujących się na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza wyłącznie budowę obiektów rekreacji indywidualnej, jak i również na działkach przeznaczonych na klasyczne budownictwo jednorodzinne.

Dom drewniany czy murowany? Wady i zalety

Dom drewniany czy murowany? Wady i zalety

Większość budynków jednorodzinnych powstaje w technologii tradycyjnej. Jednak pomimo powszechnie panującego przekonania o solidności i większej trwałości domów murowanych, drewniane zdobywają coraz większą popularność. Czy za sprawą rządowego projektu "Polskie domy drewniane – żyj w zgodzie z naturą" na dobre zagoszczą na polskim rynku? Sprawdzamy wady i zalety obu technologii. Czytaj dalej...

Mimo że dom rekreacyjny sezonowy nie wydaje się być inwestycją tak wymagającą jak budowa tradycyjnego domu jednorodzinnego, to w tym przypadku też musimy się liczyć z koniecznością załatwienia wielu spraw urzędowych. Przede wszystkim musimy otrzymać pozwolenie na budowę. – Uzyskanie pozwolenia jest niejednokrotnie procesem długotrwałym, wymagającym przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz/lub uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. Sam wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę powinien spełniać szereg przewidzianych prawem budowlanym wymogów, które różnią się w zależności od tego, co i gdzie ma zostać wybudowane – tłumaczą Agnieszka Roguska-Kikoła oraz Karolina Rusak z Kancelarii Prawnej Contrahendo. 

Zgodnie z prawem niektóre obiekty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Między innymi wyłączona z tego obowiązku jest budowa wolno stojących parterowych budynków sezonowych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 mkw., bez znaczenia czy działka znajduje się w mieście czy poza nim. Dodatkowo musi zostać spełniony warunek dotyczący liczby obiektów na danym obszarze – jeden dom rekreacyjny na każde 500 mkw. powierzchni działki. W przypadku, kiedy zostaną spełnione powyższe wymogi, inwestor musi jedynie zgłosić organowi administracji architektoniczno-budowlanej fakt budowy takiego domu. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji planowania budowy domu rekreacyjnego z przeznaczeniem całorocznym konieczne jest uprzednie uzyskanie pozwolenia na jego budowę.

Istnieje również możliwość, że dom rekreacyjny nie będzie wymagał świadectwa charakterystyki energetycznej, pod warunkiem, że będzie przeznaczony do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku. W takim wypadku projekt budowlany musi jednak jasno mówić o budowie domku sezonowego, a nie całorocznego.

Planując postawienie nieruchomości rekreacyjnej o powierzchni zabudowy poniżej 35 mkw., wniosek zgłaszający fakt jej budowy należy złożyć w wydziale architektury odpowiedniego starostwa bądź w urzędzie miasta. Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednim formularzu, który otrzymamy w urzędzie lub pobierzemy go ze strony internetowej. Formularz powinien zawierać poniższe informacje:

  • rodzaj obiektu (opis z podaniem wymiarów, zakresu robót, termin planowanych prac);
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • aktualny wyrys geodezyjny;
  • projekt budowlany wraz ze szkicami i rysunkami inwestycji;
  • ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Na decyzję czekamy około 30 dni. Jeżeli w okresie 30 dni od daty zgłoszenia starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu nie wniesie sprzeciwu w formie pisemnej, możemy przystąpić do prac budowlanych. Decyzja pozytywna określa m.in. datę, do której należy rozpocząć prace.

Koszt i czas budowy domu rekreacyjnego

Ciężko jednoznacznie określić całkowity koszt postawienia domu rekreacyjnego. Wpływa na niego czas trwania budowy, wynagrodzenie specjalistycznej firmy, projekt, jaki został wybrany, a przede wszystkim przeznaczenie nieruchomości (sezonowe czy całoroczne). 

Natomiast czas realizacji przedsięwzięcia zależy od metrażu, materiałów, z jakich miałby zostać wykonany dom oraz jego konstrukcji. Małe, drewniane domy letniskowe o prostej konstrukcji, można postawić nawet w jeden dzień. Wystarczy skontaktować się ze specjalistyczną firmą i dokonać zakupu wybranego projektu. – Są to najczęściej domy produkowane przemysłowo w postaci prefabrykatów do złożenia na miejscu przeznaczenia. Bardzo często sami producenci oferują za dodatkową opłatą, poza transportem, także ich montaż. Wówczas trwać on może od jednego do góra kilku dni, w zależności od projektu – wyjaśnia Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. 

Ile kosztuje budowa domu rekreacyjnego?

Prostocie odpowiada również niższa cena. Domy o konstrukcji bryłowej przeznaczone wyłączenie do użytkowania sezonowego mogą kosztować od kilkunastu do około pięćdziesięciu tysięcy złotych. – Najczęściej dom o pow. 20 mkw., z fundamentem, prostymi instalacjami, pokryciem dachowym, częściowo ocieplony, z wygodnym tarasem kosztuje ok. 40 tys. zł. – informuje Wojciech Żelechowski, prezes zarządu Woodpecker.

Inna sytuacja jest wówczas, gdy marzymy o funkcjonalnym całorocznym domu rekreacyjnym. Wówczas nie tylko wydłuży się czas jego budowy, ale również wzrosną koszty. Stawianie domu drewnianego można rozpocząć właściwie o każdej porze roku, ponieważ poza wylaniem fundamentów nie wykonuje się tzw. robót mokrych. W związku z tym nie trwa ono tyle, co budowa domu murowanego. Natomiast nieruchomości murowane zajmują więcej czasu przede wszystkim ze względu na konieczność sezonowania budynku, tak, aby osuszyły się materiały budowlane. –  Termin budowy domku rekreacyjnego całorocznego ulega wydłużeniu w stosunku do sezonowego. Może trwać od miesiąca  do nawet pięciu miesięcy, jeśli planujemy budowę szkieletowego drewnianego domu pod klucz – informuje Wojciech Żelechowski, prezes zarządu Woodpecker.

Przy planowaniu budowy inwestycji całorocznej ważne jest, aby dokładnie sprawdzić firmę, której projekt wybraliśmy. Istotne jest uzyskanie informacji, czy zajmuje się ona również wykonaniem fundamentów oraz instalacji. Często bowiem w dostępnych na rynku ofertach wskazane ceny dotyczą wyłączenie zakupu domu w stanie surowym bez posadowienia. W takiej sytuacji musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami, gdzie przykładowo wykonanie kompletnych fundamentów (ława + ściana fundamentowa + szlichta) to ok. 380zł/mkw., prostych instalacji grzewczych – 4 tys. zł, natomiast instalacji wodno-kanalizacyjnej – ok. 3 tys. zł.

Domy rekreacyjne sezonowe i całoroczne – przykładowe ceny i warianty

Metraż

Oferta

Cena netto

18 mkw.

Dom wykonany w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. Składa się z salonu z aneksem kuchennym, łazienki oraz tarasu. Przystosowany do użytkowania całorocznego.

stan deweloperski zamknięty z posadowieniem: 50913 zł

 20 mkw.

Domek drewniany z przedłużonym tarasem i przybudówką, o prostej budowie, łatwy w samodzielnym montażu. Dach pokryty papą dwukrotnie.

stan surowy bez posadowienia: 18500 zł

25 mkw.

Domek drewniany parterowy z tarasem. Posiada łazienkę oraz podział na sypialnię oraz antresolę nad pomieszczeniami. Domek w standardzie ocieplony jest 5 cm styropianem, możliwość zmiany grubości ocieplenia.

stan surowy bez posadowienia: 26500 zł

34 mkw.

Parterowy dom drewniany bez użytkowego poddasza. Przystosowany do użytku całorocznego. Wykończenie zewnętrzne boazeria drewniana.

stan surowy zamknięty: 45000 zł

stan deweloperski rozszerzony: 90000 zł

30 mkw.

Domek wykonany z drewna świerkowego. W skład domu wchodzą trzy pomieszczenia oraz antresola, która może służyć, jako przestrzeń sypialniana. Posiada również taras.

stan surowy bez posadowienia: 37000 zł

40 mkw.

Dom drewniany piętrowy. Na dole domu znajduje się salon oraz kuchnia i łazienka. Na piętrze - dwie sypialnie.

stan surowy: 61900 zł
stan deweloperski: 97300 zł

40

mkw.

Dom drewniany piętrowy. Na parterze znajduje się salon z aneksem kuchennym i łazienką, natomiast poddasze pełni funkcje sypialną. Dodatkowo jest wyposażony w taras.

stan wykończony letniskowy: 36900 zł
stan wykończony całoroczny: 52100 zł

47 mkw.

Dom całoroczny parterowy bez poddasza. Wykonany z płyty gipsowo–kartonowej.
Instalacja systemu centralnego ogrzewania wykonana jest z tworzywa sztucznego wyposażonego w odpowiednią termoizolację.

stan deweloperski: 113000 zł

50 mkw.

Dom drewniany wyposażony w zadaszony taras i użytkowe poddasze. Pokrycie dachu podwójną warstwą papy. Może zostać wykonany w wersji całorocznej oraz sezonowej.

stan surowy bez posadowienia: 36900 zł

60 mkw.

Dom drewniany z użytkowym poddaszem. W skład parteru wchodzi aneks kuchenny wraz z łazienką i salonem, dodatkowo taras. Poddasze posiada dwie sypialnie wraz z balkonami.

stan wykończony letniskowy: 54200 zł
stan wykończony całoroczny: 75950 zł

61 mkw.

Parterowy dom drewniany całoroczny z użytkowym poddaszem (płyta gipsowo-kartonowa na stelażu). Składający się z czterech sypialni, łazienki, holu, kuchni i werandy.

stan deweloperski: 130000 zł

63 mkw.

Dom całoroczny drewniany, o prostej konstrukcji. Składa się z pokoju dziennego na parterze, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i kuchni. Na poddaszu natomiast - z dwóch pokoi sypialnych. Posiada zadaszoną werandę. Zaprojektowany w konstrukcji drewnianej szkieletowej.

stan surowy: 116000 zł

80 mkw.

Dom o konstrukcji szkieletowej drewnianej, całoroczny. Wyposażony w użytkowe poddasze oraz garaż.

stan surowy zamknięty: 161000 zł
stan deweloperski: 198000 zł
stan pod klucz: 245000 zł

84 mkw.

Piętrowy dom drewniany z garażem. Parter dzieli się na kuchnię, salon, łazienkę i taras, natomiast piętro to dwie sypialnie z balkonem.

stan wykończony letniskowy: 81250 zł
stan wykończony całoroczny: 108800 zł

92 mkw.

Dom całoroczny (ocieplony) z poddaszem użytkowym, wykonany w konstrukcji szkieletowej wykończony deską elewacyjną i wewnętrzną boazeryjną. Dom w całości wykonany jest z drewna świerkowego. Pokrycie dachu to blacha - dachówkowa.

stan surowy bez posadowienia: 47700 zł

94 mkw.

Dom z użytkowy poddaszem o prostej bryle. Parter to salon z kominkiem i aneksem kuchennym, wiatrołap oraz garderoba pod schodami. Istnieje możliwość dobudowania zadaszonego tarasu czy powiększenia okien. Na poddaszu są dwie sypialnie i łazienka.

stan surowy otwarty bez fundamentów: 135000 zł

100 mkw.

Dom całoroczny murowany. Składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, garażu i antresoli. Instalacja grzewcza - gaz.

stan surowy zamknięty: 111000 zł
stan pod klucz: 208000 zł

120 mkw.

Dom drewniany całoroczny. Na parterze kuchnia połączona z salonem z kominkiem. Wydzielona kotłownia oraz wiatrołap. Na poddaszu sypialnie.

stan surowy otwarty bez fundamentów: 147500 zł

120 mkw.

Drewniany dom całoroczny, parterowy z użytkowym poddaszem. Dom o zwartej bryle z dwuspadowym dachem oraz jednostanowiskowym garażem, dobudowanym do części mieszkalnej oraz kotłownią. Został zaprojektowany w technologii szkieletu drewnianego.

stan surowy zamknięty: 265000 zł
stan deweloperski: 318000 zł
stan pod klucz: 384000 zł

Źródło: Bankier.pl na podstawie stron internetowych firm m.in. www.domki-zbylut.pl, www.twojedomki.pl, www.domekidom.com, www.talbud.pl, www.sielanka.org.pl, www.castor.net.pl, www.pro-arte.pl.

Cena domów rekreacyjnych całorocznych jest zdecydowanie wyższa niż nieruchomości sezonowych tj. letniskowych. Powodem jest konieczność spełnienia wymogów technicznych, które pozwalałyby na przebywanie w domu przez cały rok. Głównie chodzi o zamontowanie instalacji grzewczych oraz podpięcie działki pod sieć wodociągową czy kanalizacyjną.

W zależności od metrażu domu, jaki planujemy postawić, należy liczyć się z kosztami od ok. 130 tys. zł za małą nieruchomość całoroczną o powierzchni do 35 mkw., do nawet 300 tys. zł. za dom o powierzchni ok. 100 mkw., przy czym wskazane ceny dotyczą obiektu w pełni przystosowanego do mieszkania tzw. stanu pod klucz.

– Koszt budowy „pod klucz” domku rekreacyjnego sezonowego (letniskowego) zaczyna się od 1 tys. zł/mkw. w przypadku najprostszych konstrukcji drewnianych o małej i średniej powierzchni. Większe, bardziej skomplikowane architektonicznie (np. z poddaszem użytkowym, balkonem itp.) oraz duże ponad stumetrowe domki o drewnianej konstrukcji kanadyjskiej to wydatek rzędu 1,5 tys. zł/mkw. Jeśli takie domy miałyby służyć pobytowi całorocznemu, to koszt ocieplenia i instalacji grzewczej może podbić cenę do 1,8-2 tys. zł/mkw. Z kolei wybudowanie domu rekreacyjnego murowanego kosztuje mniej więcej tyle, co klasycznego domu jednorodzinnego, czyli 2-3 tys./mkw. w zależności od tego, czy jest letniskowy czy całoroczny – wskazuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. 

Ile kosztuje budowa domu rekreacyjnego?

Podobnego zdania jest Marek Poddany, wiceprezes zarządu PZFD. – Koszt budowy prostego domu całorocznego to ok. 2,5-3 tys. zł/mkw., natomiast w przypadku domu letniskowego koszt mkw. zaczyna się od 1,5 tys. zł dla prostych domków typu kempingowego. Do kosztów budowy trzeba oczywiście doliczyć koszt zakupu działki oraz jej zagospodarowania, a także doprowadzenia wody, prądu i wykonania kanalizacji. To z kolei koszty minimum 30-50 tys. zł.

Rozważając budowę domku rekreacyjnego sezonowego czy całorocznego, musimy również doliczyć koszt zakupu działki, której ceny ofertowe, w zależności od województwa, dla przedziału 0-800 mkw. w lipcu br. wahały się między 52,1 zł/mkw. a 172,4 zł/mkw. Dodatkowo należy liczyć się z poniesieniem kosztu projektu. Jego cena w zależności od stopnia zaawansowania kształtuje się od 900 do 2,5 tys. zł. Do tego mogą również dojść koszty adaptacji projektu czy wynagrodzenie kierownika budowy. Dlatego tak istotne jest, aby uzyskać pełne informacje, co zawiera cena prezentowanych ofert przez firmy zajmujące się budową tego typu inwestycji.

Rośnie zainteresowanie domami rekreacyjnymi

Dom rekreacyjny letniskowy jest marzeniem wielu osób, które szukają spokojnego miejsca na weekendowe wypady poza miasto czy spędzanie urlopu. W związku z tym, że jego budowa jest zdecydowanie prostsza niż domów jednorodzinnych, na ten krok decyduje się coraz więcej osób. Dodatkowo stawianie prostych konstrukcji drewnianych jest możliwe niemal przez cały rok. Natomiast dzięki temu, że są lekkie, minimalizacji ulega wielkość fundamentów, a co za tym idzie, także i całkowity koszt.

Jak wskazuje Wojciech Żelechowski, prezes zarządu Woodpecker, obserwuje się wzrost zainteresowania głównie budową domów rekreacyjnych sezonowych. Na obecny trend nie pozostali również obojętni producenci, który systematycznie podnoszą średnią cenę sprzedaży. 

Inaczej wygląda sytuacja z domkami rekreacyjnymi całorocznymi. Ich budowa niekiedy pochłania takie same koszty jak w przypadku budowy tradycyjnych domów jednorodzinnych. Dodatkowo konieczne jest spełnienie określonych warunków technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, jeśli ich powierzchnia przekracza 35 mkw. – Jedynie bardzo prosty domek letniskowy będzie tańszy w budowie od domu jednorodzinnego o porównywalnej wielkości – twierdzi Marek Poddany, wiceprezes PZFD.

– (…) wystarczy rozejrzeć się, żeby stwierdzić coraz większą popularność domów rekreacyjnych, przede wszystkim letniskowych, w mniejszym stopniu całorocznych. To kwestia coraz większej zamożności Polaków, za którą podąża moda na własny domek rekreacyjny gdzieś pod miastem czy w lokalizacjach turystycznych, zwłaszcza na Mazurach. Rynek nie mógł nie zauważyć tego typu tendencji, na coraz większy popyt odpowiada wzrostem podaży i rosnącą liczbą firm oferujących takie konstrukcje – informuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Źródło:
Tematy
Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Komentarze (10)

dodaj komentarz
waruszka
Osobiście marzę o takim domu całorocznym. Taka możliwość wypicia kawy we własnym ogrodzie to jest mega opcja. Dzieci też w wakacje pewnie cały dzień spędzałyby na dworze. Jeżeli ktoś zastanawia się nad kosztami takiego domu to mogę polecić forum www.mgprojekt.com.pl/forum/ Jeżeli macie problem z wyceną to myślę,Osobiście marzę o takim domu całorocznym. Taka możliwość wypicia kawy we własnym ogrodzie to jest mega opcja. Dzieci też w wakacje pewnie cały dzień spędzałyby na dworze. Jeżeli ktoś zastanawia się nad kosztami takiego domu to mogę polecić forum www.mgprojekt.com.pl/forum/ Jeżeli macie problem z wyceną to myślę, że na tym forum chętnie pomogą i może coś doradzą.
korpo
cokolwiek budujemy trzeba się zaopatrzeć w profesjonalny sprzęt na budowę i z tego miejsca mogę polecić firmę Tarwis http://tarwis.pl/ która ma bardzo solidny sprzęt
marta2018
Supernowoczesne domki letniskowe posiadają możliwość zaakceptowania ich jako projekty domów całorocznych, ale pod warunkiem, iż posiadają one wszystkie konieczne instalacje. Słyszeliście coś o projektah firmy: https://pracownia-projekty.dom.pl/ ?
koval88
Dom z bala to doskonały pomysł na taki dom. Na dodatek doskonale nadaje sie na całoroczny. A do tego ma niesamowity klimat. Mam taki dom na mazurach. Idealny na wakacje, wyjazdy weekendowe czy też na wszelkie imprezy dla rodziny czy znajomych. Ekipa Natur Eko Dom postawiła go z sosny mazurskiej i ociepliła wełną drzewną.Dom z bala to doskonały pomysł na taki dom. Na dodatek doskonale nadaje sie na całoroczny. A do tego ma niesamowity klimat. Mam taki dom na mazurach. Idealny na wakacje, wyjazdy weekendowe czy też na wszelkie imprezy dla rodziny czy znajomych. Ekipa Natur Eko Dom postawiła go z sosny mazurskiej i ociepliła wełną drzewną. Doskonale sprawdza się na pobyt wakacyjny czy tez weekendowy, do organizowania świąt rodzinnych i wypadów ze znajomymi. Oraz zawsze wtedy, gdy chce się wyrwać z miasta pełnego smogu. Z roku na rok bywam tam coraz częściej i nie zdziwię się jak za kilka lat przeprowadzę się tam na zawsze.
eLWu
Posiadanie domu na własność to męka. Posiadania domu letniskowego do już oznaka powolnego starzenia się. Trzeba wynajmować dom na weekendy, nie wiązać się ze strupem. Wystarczy policzyć realnie ile dni w roku przebywa się w takim domu, a ile kosztuje jego utrzymanie.
glos_rozsadku
patrząc na to ostatnie zdjęcie to aż odpływam. Ech, taki dom mieć i żonkę i dzieci. Tylko kto by robił przy tym domu i ogrodzie, bo ja za leniwy na takie rzeczy.
sel
Tak samo przyczepę kempingową czy barakowóz...
sel
Jeżeli musi być działka budowlana ,a nie rolna to jaki sens ma mówienie że można budować do 35m2 bez pozwolenia? Skoro to musi być teren do zabudowy to można i z pozwoleniem.. Idea bez pozwolenia oznaczała,że mogę na swoim gruncie postawić małą altanę zawsze i wszędzie..
pkc
na rolnej stawiasz wóz Drzymały

Powiązane: Polskie domy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki