REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce InteliWise S.A.

2020-07-17 21:01
publikacja
2020-07-17 21:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal.1_Zawiadomienieo_zmniejszeniu_progu_zaangazowania_ponizej_progu_5%_ogolnej_liczby_glosow_w_Spolce.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-17
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce InteliWise S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, występującej jako organ zarządzanego przez TFI funduszu inwestycyjnego GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie pod nr RFI 1395 (dalej jako „Fundusz”), będącego akcjonariuszem Emitenta o zmniejszeniu się jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez Funduszu.
Szczegółowa treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zał.1 Zawiadomienieo zmniejszeniu progu zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.pdfZał.1 Zawiadomienieo zmniejszeniu progu zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.pdf Zawiadomienie o zmniejszeniu progu zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-17 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki