4,2000 zł
-1,18% -0,0500 zł
Impexmetal SA (IPX)

Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego w spółce zależnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-12
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku Zarząd Impexmetal S.A. (Emitent, Spółka) informuje, o otrzymaniu w dniu 12 marca 2018 roku przez pełnomocnika spółki zależnej ZM SIELSIA S.A. z siedzibą w Katowicach (ZM SILESIA S.A.) decyzji Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Urząd) w Opolu z dnia 28 lutego 2018 roku określającej zaległe zobowiązanie podatkowe ZM SILESIA S.A. w podatku VAT za 2012 rok w kwocie 28,9 mln zł powiększone o odsetki od zaległości podatkowych w wysokości15,5 mln zł.
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu ZM SILESIA S.A. nie dochowała należytej staranności przy weryfikacji rzetelności podatkowej niektórych ze swoich dostawców, którzy jak się okazało nie odprowadzili do budżetu należnego podatku VAT. W konsekwencji ZM SILESIA S.A. nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez nieuczciwych kontrahentów.
Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. W związku z odmienną oceną powyższych okoliczności Spółka skorzysta z dostępnych rozwiązań odwoławczych celem zakwestionowania powyższej decyzji Urzędu.
Zarząd Spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora. Jednocześnie Spółka zamierza ująć ryzyko z tym związane w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-12 Jan Woźniak Członek Zarządu
2018-03-12 Paweł Tokłowicz Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.