REKLAMA

IDM SA: Wyrok Sądu II instancji w sprawie powództwa przeciwko IDM S.A.

2022-01-10 19:15
publikacja
2022-01-10 19:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Wyrok Sądu II instancji w sprawie powództwa przeciwko IDM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. (dalej: IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR) w odniesieniu do raportu bieżącego Spółki nr 3/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Krakowie (sąd II Instancji) wydał wyrok, na mocy którego podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie (sąd I instancji) zasądzający od IDMSA na rzecz PHU Temar sp. z o.o. sp.k. kwotę 1.191.775,54 zł w sprawie o zapłatę. Spółka rozważy wystąpienie ze skargą kasacyjną.
Roszczenie PHU Temar sp. z o.o. sp.k. jest roszczeniem powstałym przed dniem 22 lipca 2014 r. tj. przed dniem ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, w związku z czym, jeżeli w ramach przysługujących Spółce środków zaskarżenia rozstrzygnięcie nie zostanie zmienione na korzyść IDMSA, zasądzona na rzecz powódki kwota zostanie objęta zawartym układem w drodze konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-10 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki