REKLAMA

Domy maklerskie miały w III kwartale 134,4 mln zł zysku netto

2021-11-25 17:12
publikacja
2021-11-25 17:12
Domy maklerskie miały w III kwartale 134,4 mln zł zysku netto
Domy maklerskie miały w III kwartale 134,4 mln zł zysku netto
fot. Virrage Images / / Shutterstock

Domy maklerskie wypracowały w III kw. 2021 r. 134,4 mln zł zysku netto wobec 83,7 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 60,6 proc. - wynika z kwartalnych danych KNF. W poprzednim kwartale zanotowały stratę netto na poziomie 9,1 mln zł.

W III kw. 2021 r. przychody z działalności podstawowej wzrosły o 20,7 proc. rdr i wyniosły 171,9 mln zł. Wyraźnie, bo o 26,5 proc. rdr wzrosły jednak koszty, a wynik netto z działalności podstawowej był gorszy rdr i wyniósł -85,2 mln zł.

Jednocześnie o niemal 33 proc. rdr wzrósł wynik z jak dotąd najbardziej dochodowej pozycji, czyli z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. W III kw. 2021 r. zysk netto z tej działalności wyniósł 224,9 mln zł.

Aktywa klientów zgromadzone na rachunkach domów maklerskich wyniosły na koniec III kw. 2021 r. 180,5 mld zł, co oznacza wzrost 110 proc. rdr. W tym, wartość instrumentów finansowych wyniosła 172 mld zł, czyli o 115 proc. więcej rdr. Tym samym środki pieniężne klientów wyniosły 8,5 mld zł i wzrosły o 50 proc. rdr.

W tabeli podano zagregowane przychody i koszty domów maklerskich po trzech kwartałach 2021 i 2020 r.:

Wyszczególnienie III kw. 2021 r. III kw. 2020 r.
tys. zł tys. zł
I. Przychody z działalności podstawowej 539 581 412 446
1. Przychody z działalności maklerskiej 475 160 369 342
2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej 64 421 43 104
II. Koszty działalności podstawowej 753 372 631 216
III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I-II) - 213 791 - 218 770
IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 592 948 858 672
V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 77 961 97 265
VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V) 514 987 761 407
VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 195 244
VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 7 8
IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII) 188 236
X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 26 792 23 390
XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 2 454 11 179
XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI) 24 338 12 211
XIII. Pozostałe przychody operacyjne 20 671 36 652
XIV. Pozostałe koszty operacyjne 21 193 19 673
XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV) 325 200 572 063
XVI. Przychody finansowe 23 976 28 256
XVII. Koszty finansowe 8 916 17 162
XVIII. Zysk (strata) brutto (XV+XVI-XVII) 340 260 583 157
XIX. Podatek dochodowy 61 232 103 321
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 10
XXI. Zysk (strata) netto (XVIII-XIX-XX) 278 993 479 826

Źródło: UKNF

(PAP Biznes)

kk/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki