REKLAMA
PIT 2023

CYFROWY POLSAT S.A.: Zawarcie istotnej umowy finansowej przez Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o.

2023-10-16 17:31
publikacja
2023-10-16 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-16
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy finansowej przez Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 października 2023 r. spółka pośrednio zależna od Spółki, Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o., zawarła z bankiem EFG Bank Ltd. („Bank”) umowę kredytową („Umowa”) przewidującą udzielenie finansowania w postaci kredytu terminowego do kwoty 360.000.000 PLN na warunkach szczegółowo wskazanych w Umowie o oprocentowaniu zmiennym. Pozyskane środki będą służyły finansowemu zabezpieczeniu realizacji projektu elektrowni wiatrowej „Przyrów” o docelowej szacowanej zainstalowanej mocy 50,4 MW. Zgodnie z zapisami Umowy ostateczny termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 16 października 2028 r. Warunki finansowe oraz pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Execution of a material financing agreement by Farma Wiatrowa Przyrów
sp. z o.o.The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company")
hereby announces that on 16 October 2023, an indirect subsidiary of the
Company, Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o., entered into a credit
agreement (the "Agreement") with EFG Bank Ltd. (the "Bank"),
which envisages granting financing in the form of a term loan of up to
PLN 360,000,000 on the terms and conditions detailed in the Agreement
with a variable interest rate. The obtained funds will serve as
financial security for the execution of the "Przyrów" wind farm with
targeted installed capacity of 50.4 MW. Pursuant to the provisions of
the Agreement, the final repayment date of the term loan was set for 16
October 2028. Financial and other conditions of the Agreement do not
differ from market conditions.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-16 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2023-10-16 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2023-10-16 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki