Zysk netto PKO BP w III kw. '19 wyniósł 1229 mln zł, wobec konsensusu 1208 mln zł

2019-11-07 06:50, akt.2019-11-07 13:15
publikacja
2019-11-07 06:50
aktualizacja
2019-11-07 13:15

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł do 1.229 mln zł z 1.042 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk banku był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.208,2 mln zł.

/ fot. Krystian Maj / FORUM

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 1.172 mln zł do 1.231 mln zł.

Zysk netto w III kwartale 2019 roku wzrósł 18 proc. rdr i 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Po trzech kwartałach zysk netto grupy PKO BP wyniósł 3.308 mln zł, czyli wzrósł 21,1 proc. rdr. Wskaźnik ROE netto wynosi 10,9 proc.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 2.662 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.634,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.618-2.655 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 13 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Marża odsetkowa za trzy kwartały 2019 roku wynosi 3,44 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosiła 3,40 proc.

Wynik z tytułu prowizji i opłat w III kwartale 2019 roku wyniósł 770 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 770,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 763 mln zł do 790 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 1 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Wynik na działalności biznesowej grupy PKO BP za trzy kwartały 2019 roku wyniósł 10.918 mln zł, czyli wzrósł 10,6 proc. rdr, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek, który wzrósł 11,5 proc. rdr.

Koszty ogółem w III kwartale wyniosły 1.470 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (1.471,9 mln zł). Koszty wzrosły 2 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów po trzech kwartałach 2019 roku wynosi 42 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 45,1 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2019 roku 294 mln zł. Rynek oczekiwał o 7,5 proc. wyższych odpisów na poziomie 317,8 mln zł. Odpisy spadły 10 proc. rdr i o 9 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszt ryzyka po trzech kwartałach są na poziomie 0,51 proc., podczas gdy rok wcześniej wyniosły -0,63 proc.

Bank utworzył w III kwartale 2019 roku rezerwy na zwrot kosztów dla klienta z tytułu przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w wysokości 68,5 mln zł. Są to rezerwy na zgłoszone i potencjalne reklamacje w związku z opublikowanym wyrokiem TSUE. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się, że bank zawiąże taką rezerwę w wysokości 65-80 mln zł.

Suma bilansowa grupy PKO BP na koniec III kwartału 2019 roku wyniosła niemal 342 mld zł i wzrosła od początku roku o około 17 mld zł.

Na koniec III kwartału 2019 roku wartość finansowania udzielonego klientom przekroczyła 244,6 mld zł i wzrosła od początku roku o 14,1 mld zł.

Łączne finansowanie klientów segmentu detalicznego wynosiło 178 mld zł i od początku roku zwiększyło się o ponad 10 mld zł, czyli o 6,2 proc.

W III kwartale bank udzielił kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 4,2 mld zł.

Bank podał, że pod koniec września przeciwko niemu toczyło się 1.379 postępowań sądowych dotyczących kredytów udzielonych w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 321 mln zł, w tym dwa postępowania grupowe, w których liczba umów kredytowych wynosi 75 w jednym i 8 w drugim postępowaniu.

PKO BP ocenia, że orzeczenie TSUE dotyczące kredytów frankowych będzie miało wpływ na orzecznictwo sądów krajowych w szczególności w odniesieniu do kredytów indeksowanych do waluty obcej.

"Wskazać należy, że umowy indeksowane do waluty CHF stanowią w portfelu banku zdecydowaną mniejszość. Dominują umowy kredytów denominowanych w CHF, w których kwota zadłużenia w CHF była znana kredytobiorcy już w dacie zawarcia umowy kredytowej i wprost z niej wynikała" - napisano w raporcie.

"Umowy kredytów indeksowanych do waluty CHF znajdujące się w portfelu banku zawierają postanowienia, zgodnie z którymi oprocentowanie LIBOR stosuje się do kredytów, których walutą jest CHF, natomiast jeżeli walutą kredytów jest PLN wówczas zgodnie z tymi postanowieniami umowy należy stosować oprocentowanie WIBOR" - dodał.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,01 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 16,74 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki PKO BP w trzecim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł3Q2019konsensusróżnica
PAP
Wynik odsetkowy 2 662 2 634,2 1,1%
Wynik z prowizji 770 770,9 -0,1%
Koszty ogółem 1 470 1 471,9 -0,1%
Saldo rezerw -294 -317,8 -7,5%
Zysk netto 1 229 1 208,2 1,7%
3Q2019 3Q2018 różnica 2Q2019 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 2 662 2 366 13% 2 538 5%
Wynik z prowizji 770 760 1% 760 1%
Koszty ogółem 1 470 1 441 2% 1 442 2%
Saldo rezerw -294 -328 -10% -322 -9%
Zysk netto 1 229 1 042 18% 1 217 1%

Emisje PKO BP pod wymóg MREL mogą wynieść łącznie ok. 10 mld zł; pierwsza emisja w '20

Emisje obligacji wyemitowanych przez PKO BP pod wymóg MREL wynieść mogą łącznie około 10 mld zł; do pierwszych emisji może dojść w 2020 roku. Wymóg MREL pozostaje bez wpływu na poziom wypłacanych dywidend przez bank – poinformował wiceprezes banku Rafał Kozłowski.

"5 punktów procentowych przekładałoby się na emisje rzędu 10 mld zł. Wraz z rozwojem naszej sumy bilansowej emisje mogą być większe. Pierwszych emisji można spodziewać się w roku przyszłym i kolejnych: w 2021 i w 2022 roku. Obligacje wyemitowane pod MREL będą zastępowały obecne. Oczekujemy, że będzie to wymagało wyjścia na rynek zagraniczny" – powiedział Kozłowski.

"Nie oczekujemy, żeby MREL z perspektywy emisyjnej był dla banku wyzwaniem. To nie jest wielki poziom dla banku, nie ma wpływu na poziom wypłacanych dywidend” – dodał.

Bank podał, że ma elastyczność w kształtowaniu dywidendy dzięki niepodzieleniu połowy zysku z 2018 roku i spełnianiu kryteriów do wypłaty połowy zysku z 2019 roku.

PKO BP poinformował w środę, że BFG wyznaczył mu wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), które bank ma osiągnąć do końca 2022 r.

Określona dla PKO BP wysokość MREL na poziomie skonsolidowanym wynosi 14,376 proc. sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co odpowiada 22,807 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko ("TRE").

BFG wyznaczył liniową ścieżkę dojścia do tego limitu: odpowiednio na koniec 2020 oraz 2021 r. wysokość MREL w relacji do TLOF wynieść ma 11,002 proc. i 12,689 proc. na poziomie skonsolidowanym. 

seb/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (6)

dodaj komentarz
jes
A gdzie Ci, którzy tak się martwią o banki? Gdzie żale i lamenty, że bankom dzieje się źle?
staryznajomy
Jakie oprocentowanie lokat ?
Nie widziałem w żadnym rankingu lokat czy to do 10 tys czy 1 mln zl czy to na 1 miesiac czy 12 mcy by byl w tym rankingu PKOBP.

Wiadomo skad ten zysk haha

Bank dla naiwnych, dla emerytow i rencistów oraz panstwowych spółek
zzibi2
bank ten nie musi walczyć oprocentowaniem o depozyty - ludzie sami im oddają pieniądze za marny %, nawet nie musi się w tym zakresie reklamować i stąd ma prawie "darmowy" kapitał.
z drugiej strony kredyty i produkty które do tanich nie należą, obsługa firm, działalność korporacyjna.
Jak to mówią -
bank ten nie musi walczyć oprocentowaniem o depozyty - ludzie sami im oddają pieniądze za marny %, nawet nie musi się w tym zakresie reklamować i stąd ma prawie "darmowy" kapitał.
z drugiej strony kredyty i produkty które do tanich nie należą, obsługa firm, działalność korporacyjna.
Jak to mówią - duży możne więcej (efekt skali - koszty stałe rozkładają się na większą liczbę klientów)
bolekilolek
te zyski banków to sa TOLEROWANEJ przez polsko rzydoski rząd ZMOWIE aby okradac osoby co maja pieniądze i nie chca ich wydac trzymaja na lokatach a nastepnie zadłużac frajerów na 30 lat róznego rodzaju kredytami dwie pieczenie na jednym ogniu
staryznajomy
Jakie % na lokatach i depozytach daje PKOBP? haha "okrada" w bialych rekawiczkach tych co trzymaja tam pieniądze w porownaniu do innych banków. Srednio ok 1,5% roznicy od kazdej zlotowki was "okradaja" ok 1,5% z 1 mld zl to 15 mln zysku dla banku. J7z wiecie skad ten zysk pkobp ?

Inne banki dziela sie
Jakie % na lokatach i depozytach daje PKOBP? haha "okrada" w bialych rekawiczkach tych co trzymaja tam pieniądze w porownaniu do innych banków. Srednio ok 1,5% roznicy od kazdej zlotowki was "okradaja" ok 1,5% z 1 mld zl to 15 mln zysku dla banku. J7z wiecie skad ten zysk pkobp ?

Inne banki dziela sie tym zyskiem, panstwowy moloch musi doplacac na...500+ haha
zzibi2
nikt nikogo nie okrada, nikt nikogo nie zmusza mogą trzymać środki gdzie chcą - ale jak to mówią za głupotę się płaci - ale to ich wybór

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki