REKLAMA

WIELTON S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton

2021-01-20 17:06
publikacja
2021-01-20 17:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-20
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczącego aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton zawartej w grudniu 2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego („Umowa” oraz „Kredytodawcy”), Zarząd Wielton S.A. informuje, że w dniu 20 stycznia 2021 r. podpisał z Kredytodawcami kolejny aneks (techniczny) do Umowy, przedłużający do dnia 31 stycznia 2021 r. termin na pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości co najmniej 50 mln zł w postaci kapitału podporządkowanego względem wierzytelności stron finansowania (poprzednio termin określony był na 20 stycznia 2021 r.).
Ponadto w aneksie Kredytodawcy oświadczyli, że ich intencją jest uzyskanie decyzji kredytowych oraz zgód korporacyjnych pozwalających na podpisanie w ww. terminie nowego aneksu do Umowy na mocy którego m.in. strony uregulują warunki finansowania Spółki oraz odroczą termin ewentualnego jej dokapitalizowania do dnia 15 grudnia 2021 r., przy czym dokapitalizowanie będzie wymagane wyłącznie w przypadku przekroczenia poziomu wskaźnika Zadłużenia Netto/ EBITDA powyżej 4,5 na koniec drugiego kwartału 2021 r. Z uwagi na konieczność pozyskania wspomnianych zgód, powyższe oświadczenie Kredytodawców nie stanowi ich zobowiązania do zawarcia aneksu o tej treści w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-20 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2021-01-20 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki