REKLAMA

VERCOM S.A.: Asymilacja akcji serii F Spółki z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku podstawowym

2022-08-09 22:49
publikacja
2022-08-09 22:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-09
Skrócona nazwa emitenta
VERCOM S.A.
Temat
Asymilacja akcji serii F Spółki z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku podstawowym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 33/2022, niniejszym informuje, że powziął informację o wydaniu w dniu 9 sierpnia 2022 r. oświadczenia nr 718/2022 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Oświadczenie”).

Zgodnie z treścią Oświadczenia, KDPW postanowiło dokonać asymilacji 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oznaczonych kodem PLVRCM000057 („Akcje”) z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLVRCM000016. Data przeprowadzenia asymilacji w systemie depozytowym KDPW to 16 sierpnia 2022 r.

W związku z powyższym, warunek zawieszający wprowadzenia Akcji do obrotu, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 33/2022 zostanie spełniony w dniu 16 sierpnia 2022 r. i z tym dniem Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-09 Krzysztof Szyszka Prezes Zarządu Krzysztof Szyszka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki