REKLAMA

Ulga termomodernizacyjna - dla kogo, od kiedy, na co?

2018-08-29 13:21
publikacja
2018-08-29 13:21

Od stycznia 2019 r. ma zacząć obowiązywać nowa ulga termomodernizacyjna na wydatki związane z ociepleniem domów jednorodzinnych i wymianą starych kotłów grzewczych. Od dochodu można będzie odliczyć do 53 tys. zł przez okres 3 lat.

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uwzględnia on wprowadzenie nowej ulgi podatkowej, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., a dotyczyć wydatków poniesionych na efektywną termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność podatnika.

Ulga termomodernizacyjna - dla kogo, od kiedy, na co? / YAY Foto

Celem wprowadzenia ulgi przez rząd jest poprawa jakości powietrza, a przede wszystkim ograniczenie smogu. W związku z tym podejmuje różne przedsięwzięcia i zachęca obywateli do włączenia się w ich realizację. Jednym ze sposobów poprawy jakości powietrza jest program „Czyste powietrze”, który rozpocznie się 1 września br. W jego ramach właściciele budynków mieszkalnych będą mogli korzystać z dotacji z NFOŚiGW. Natomiast premia termomodernizacyjna, która stanowi jego rozszerzenie, ma być zachętą podatkową dla osób, które sfinansują przedsięwzięcie termomodernizacyjne bez udziału środków publicznych.

Od 1 września nabór wniosków w programie "Czyste powietrze". Dla kogo dofinansowanie?

Od 1 września nabór wniosków w programie

Ministerstwo Środowiska szykuje się na walkę ze smogiem. W tym celu uruchomiło program „Czyste powietrze”, który zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła. Wnioski można składać od 1 września.

Ulga termomodernizacyjna – na czym polega?

Ulga termomodernizacyjna jest instrumentem podatkowym, polegającym na odliczeniu od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, tj. wymianą źródeł ciepła starej generacji oraz termoizolację. Oznacza to, że państwo zrezygnuje z części podatku od osób, które podejmą się działań mających na celu względy ekologiczne.

Przy czym wprowadzono wymóg, zgodnie z którym odliczeniu mogą podlegać jedynie wydatki określone w audycie energetycznym. Ponadto przedsięwzięcie ma zostać ukończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny.

Projekt przewiduje uściślenie rodzajów wydatków termomodernizacyjnych w zakresie wymagań technicznych usług, materiałów i urządzeń stosowanych przy realizacji przedsięwzięć. Powyższe szczegóły ma opracować minister właściwy do spraw budownictwa w porozumieniu z ministrem do spraw środowiska.

Ulga termomodernizacyjna

Co to jest?

Odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Na co?

Finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem oraz termoizolację budynków jednorodzinnych

Jakie warunki?

- udokumentowanie wydatków, na postawie faktur VAT;
- przeprowadzenie audytu energetycznego;
- przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zrealizowane w ciągu 3 lat;
- zwrot odliczonych kwot w razie niezrealizowania przedsięwzięcia;

Dla kogo?

Podatnicy podatku PIT (wg skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Jaka wysokość?

23 proc. wydatków, nie więcej niż 53 tys. zł

Kto nie skorzysta?

Osoby, które skorzystały z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, właściciele mieszkań, ulga nie będzie stosowana w blokach oraz zabudowie szeregowej

Kiedy wejdzie w życie?

1 stycznia 2019 r.

Źródło: Bankier.pl, na podstawie projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej

Premia termomodernizacyjna, czyli odliczenie od dochodu, wynosić będzie 23 proc. poniesionych wydatków. Przy czym wprowadzono ograniczenie kwotowe, zgodnie z którym ulga nie może przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach. Oznacza to że, podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi w przypadku poniesienia wydatków do wysokości niemal 230,5 tys. zł.

Do odliczenia wydatków mają prawo wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych, którzy w całości zrealizują przedsięwzięcie. Audyt energetyczny może określać kilka jego wariantów, jednak ten warunek uznaje się za spełniony, jeśli podatnik zrealizuje jeden z nich. Zatem ulgą objęte są te wydatki, które gwarantują uzyskanie zamierzonego efektu termomodernizacyjnego.

Wymagane dokumenty

Wysokość wydatków, od których odliczana jest ulga termomodernizacyjna, ustalana jest na podstawie faktur VAT wystawionych wyłącznie przez podatnika niekorzystającego ze zwolnień w tym zakresie. Natomiast za kwotę wydatku przyjmowana jest wartość faktury uwzględniająca podatek VAT.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że ulgą termomodernizacyjną nie będą objęte wydatki:

  • sfinansowane ze środków NFOŚiGW, wojewódzkich funduszów ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  • uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 6.

Ulga będzie odliczana w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniesiono wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Przy czym jednocześnie wprowadzono możliwość odliczenia kwot, które nie znajdą pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż 6 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt). Wskazany limit czasowy liczony jest odrębnie dla każdego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Co oznacza, że w przypadku nie wykorzystania w ramach jednego przedsięwzięcia całego limitu kwotowego, podatnik ma prawo wykorzystać pozostałą jego część w kolejnych przedsięwzięciach termomodernizacyjnych, a okres 6-letni liczony jest na nowo. 

Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, właściciel domu jednorodzinnego ma obowiązek zwrotu odliczonych kwot. Zwrot ulgi następuje wówczas w zeznaniu składanym za rok, w którym upłynął trzyletni termin.

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

  • według skali podatkowej,
  • 19-proc. stawki podatku oraz
  • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowo adresatami nowych przepisów są osoby, które posiadają akt własności (właściciel lub współwłaściciel) jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zdecydują się na przeprowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Oznacza to, że z ulgi nie skorzystają właściciele mieszkań oraz nie będzie ona stosowana w przypadku bloków czy zabudowy szeregowej.

Ulgą nie zostaną również objęte osoby, które skorzystały z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, m.in. z dotacji w ramach programów realizowanych przez NFOŚiGW.

Od kiedy obowiązuje ulga termomodernizacyjna?

Zaproponowany projekt, który wprowadza nową ulgę podatkową, ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Wszystko zależy jednak od tego, czy zmiany zostaną uchwalone przez parlament. Jednak najprawdopodobniej już niebawem właściciele domów jednorodzinnych będą mogli odliczać od dochodu (przychodu) uzyskanego od tego dnia wydatki związane z przedsięwzięciem mającym na celu poprawę jakości powietrza.  

 Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
polak2
dom za 1mil zł państwo dopłaci mieszkanie w bloku za 1500 tys zł państwo tylko weźmie podatki -w jakim kraju my żyjemy /? komuna temu damy temu nie niech lize tyłek i sam sobie pokryje ….
mieszkania jeden za friko drugi kredyt na 30 lat
fred_
To beda ludzie na potege ocieplac materialem izolacyjnopodobnym, inaczej zwanym Styropianem, i ogladac jak ich sciany pieknie zarastaja glonami po 2 latach.

Powiązane: Zmiany w PIT

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki