REKLAMA
WEBINAR

UKNF: Nowy wymóg regulacyjny dla banków po 1 stycznia 2024 roku

2023-06-05 18:48
publikacja
2023-06-05 18:48

Komisja Nadzoru Finansowego zakłada, że nowy wymóg dotyczący finansowania długoterminowego wejdzie w życie po wypełnieniu przez banki wymogu MREL, czyli po 1 stycznia 2024 r. Nadzór nie wyklucza wyznaczenia poziomów pośrednich w osiągnięciu tego wymogu – poinformował PAP Biznes Kamil Liberadzki z UKNF.

UKNF: Nowy wymóg regulacyjny dla banków po 1 stycznia 2024 roku
UKNF: Nowy wymóg regulacyjny dla banków po 1 stycznia 2024 roku
fot. Frank11 / / Shutterstock

W połowie maja Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała, że planuje wprowadzić bankom wymóg emisji listów zastawnych pokrywających część wartości udzielonych kredytów hipotecznych.

"Chcielibyśmy, by nowy wymóg wszedł w życie po wypełnieniu przez banki wymogu MREL, czyli po 1 stycznia 2024 roku. Dokładne wejście w życie zostanie określone później, zostanie ono wyznaczone po konsultacjach z bankami” – powiedział Kamil Liberadzki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

"Nowy wymóg jest wymogiem dość istotnym pod względem kwotowym i jakościowym i musimy wziąć pod uwagę możliwości absorpcyjne rynku papierów dłużnych w szczególności w polskich złotych” – dodał.

Według przedstawionych przez regulatora danych banki, aby spełnić nowy wymóg, będą musiały wyemitować - w zależności od założonego wariantu - od 14,5 mld zł do 137 mld zł dłużnych papierów wartościowych.

"Nie chcemy skumulować emisji MREL i innych dłużnych papierów wartościowych, także dlatego, że emisje MREL zaliczają się też do WFD. W przyszłym roku będziemy wiedzieć, ile papierów dłużnych należałby wyemitować pod nowy wymóg” – powiedział Liberadzki.

"Kluczowe wymogi dla banków są z reguły fazowane – wyznacza się ich poziom docelowy, ale wyznacza się także ich poziomy pośrednie. Nawet wersja łagodna wskaźnika wymagałaby istotnych emisji papierów dłużnych, więc niewykluczone, że także i ona wymagałaby fazowania” – dodał.

Dyrektor ocenił, że kształtowanie się nowego wymogu zależeć będzie od wielu czynników, między innymi od nadwyżek kapitałowych banków.

"Musimy wiedzieć, jak na tę nadwyżkę wpłynie czerwcowy wyrok TSUE w sprawie walutowych kredytów hipotecznych. Chcemy zobaczyć, jak w najbliższych miesiącach będzie wyglądała akcja kredytowa banków, może nowy program rządowy pobudzi akcję kredytów hipotecznych. Do końca tego roku spodziewamy się kilku istotnych wydarzeń, które mogą wpływać na wysokość wymogu WFD” – powiedział Liberadzki.

Jego zdaniem po wejściu w życie nowego wymogu wzrośnie zainteresowanie banków udzielaniem kredytów hipotecznych opartych na okresowo stałej stopie procentowej.

"Wprowadzenie WFD zmniejszy niedopasowanie aktywów i pasywów, a zatem obniża konieczność i koszty zabezpieczenia banków przez ryzykiem stopy procentowej na rynku derywatów” – powiedział Liberadzki.

"Wprowadzenie tego wymogu ułatwi korzystne cenowo i bezpieczne dla banków oferowanie kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. Widać, że wśród konsumentów rośnie świadomość ryzyka stopy procentowej, konsumenci rozumieją to zagrożenie i są w stanie zaakceptować trochę wyższą stawkę kredytów hipotecznych” – dodał.

Ocenił, że regulacja będzie sprzyjała temu, żeby na rynku pojawiły się oferty kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej na 10 lat.

Sebastian Karbarczyk

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane: Sektor bankowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki