REKLAMA

TK: zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez policjanta - niekonstytucyjne

2018-10-30 11:31
publikacja
2018-10-30 11:31

Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przez policjanta urlop są niezgodne z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem Trybunału, policjanci nie otrzymują pełnej rekompensaty poniesionej straty za niewykorzystany urlop.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Jak podkreślił TK w uzasadnieniu wyroku, przyjęty jako ekwiwalent za niewykorzystany dzień urlopu wskaźnik 1/30 miesięcznego wynagrodzenia powoduje, że wypłacana policjantowi należność nie jest rekompensatą ekwiwalentną.

TK uznał we wtorek niezgodność z konstytucją art. 115a ustawy o Policji. Zgodnie z tym przepisem, ekwiwalent pieniężny za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz za każde rozpoczęte osiem godzin niewykorzystanego czasu wolnego ustala się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.

Reklama

W uzasadnieniu wyroku Trybunał zaznaczył, że "obowiązujące zasady obliczania ekwiwalentu powodują, że policjanci za każdy dzień niewykorzystanego urlopu otrzymują tylko 73 proc. dziennego uposażenia, a więc nie jest to pełna rekompensata poniesionej straty".

"Świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Przyjęcie w art. 115a ustawy o Policji wskaźnika 1/30 miesięcznego uposażenia policjanta powoduje, że wypłacanej policjantowi należności nie można nazwać rekompensatą ekwiwalentną" - wskazał sędzia Stanisław Rymar.

Według TK, prowadzi to do naruszenia istoty corocznego płatnego urlopu chronionego przez konstytucję.

Wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją tej normy złożył do Trybunału Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. We wniosku zwrócono uwagę, że zasady obliczania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop przez policjantów różnią się od rozwiązań w tym zakresie w odniesieniu do innych służb mundurowych. Według wnioskodawcy, kwestionowany przepis narusza konstytucyjną zasadę równości poprzez odmienne obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop niewykorzystany przez funkcjonariuszy innych służb.

Wnioskodawca podkreślił też, że ekwiwalent ten w stosunku do policjantów wynosi 1/30 części miesięcznego uposażenia. Natomiast - jak wskazano we wniosku - w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służby Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego oraz żołnierzy zawodowych ekwiwalent pieniężny za każdy niewykorzystany dzień urlopu wypoczynkowego wynosi 1/22 uposażenia zasadniczego, a w odniesieniu do funkcjonariuszy służby więziennej ekwiwalent ten wynosi 1/21 miesięcznego uposażenia zasadniczego.

Trybunał rozpatrzył wniosek w pięcioosobowym składzie, któremu przewodniczyła sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Sprawozdawcą był sędzia Stanisław Rymar. Wyrok TK jest ostateczny.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

mm/ godl/

Źródło:PAP
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki