REKLAMA

Starszy kredytobiorca a kredyt hipoteczny – jaki jest limit wieku?

Michał Kisiel2018-10-17 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2018-10-17 06:00

Kredyt hipoteczny na 30 lat można zaciągnąć mając nawet 50 lat. To jednak wyjątek, a banki, ustalając granicę wieku klienta w momencie zakończenia spłaty, stawiają granice w większości przypadków znacznie wcześniej. Oznacza to, że dla 40-latka to ostatnia chwila na zdecydowanie się na długoterminowe zobowiązanie.

W październiku 2018 r. zapytaliśmy banki o zasady ustalania maksymalnego okresu spłaty kredytu hipotecznego. Mogłoby się wydawać, że kredytodawcy będą oczekiwać zakończenia regulowania zobowiązania przed wejściem klienta w wiek emerytalny. Tak jednak nie jest, chociaż zalecenia nadzoru sugerują w tej dziedzinie daleko idącą ostrożność. Instytucje stosujące takie podejście stanowią mniejszość.

/ YAY Foto

70 lat w momencie spłaty ostatniej raty kredytu hipotecznego – tak w większości banków ustalono graniczne wymagania dotyczące wieku kredytobiorcy. Limit trudno jednak uznać za powszechnie obowiązującą regułę. Nawet w niektórych instytucjach go stosujących dopuszcza się odstępstwa, jeśli klient spełni dodatkowe wymagania dotyczące zabezpieczeń.

Kredytodawców  można podzielić pod względem podejścia do ustalania granicznego wieku na kilka grup:

  • Liberalnych – dopuszczających zakończenie spłaty kredytu w wieku 80 lat (Alior Bank) lub nawet później, po spełnieniu dodatkowych warunków (Bank Pocztowy).
  • Umiarkowanie liberalnych – umożliwiających spłatę do 75. roku życia (Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, PKO BP).
  • Warunkowo liberalnych – przyjmujących granicę 70 lat, ale dopuszczających wydłużenie spłaty (BOŚ, Bank Pekao, Credit Agricole, Santander).
  • Umiarkowanie konserwatywnych – bezwzględnie wymagających spłaty przed 70. rokiem życia (Bank BPS, Citi Handlowy, eurobank, ING Bank Śląski, Raiffeisen Polbank).
  • Konserwatywnych – oczekujących zakończenia spłaty przed siedemdziesiątką (mBank, Pekao Bank Hipoteczny).

Maksymalny okres kredytowania i maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu hipotecznego – październik 2018 r.

Bank

Maksymalny wiek najstarszego kredytobiorcy w momencie zakończenia spłaty kredytu

Maksymalny okres kredytowania

Alior Bank

80 lat

30 lat

Bank BGŻ BNP Paribas

75 lat

30 lat

Bank Millennium

75 lat

35 lat

Bank Ochrony Środowiska

70 lat, chyba że klient ustanowi dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia na życie.

35 lat

Bank Pekao

70 lat, decyzja o odstępstwach podejmowana indywidualnie

30 lat

Bank Pocztowy

80 lat, jeżeli wnioskodawca przekroczy wiek 80 lat wymagane jest ubezpieczenie na życie z cesją polisy na bank, na kwotę kapitału pozostającą do spłaty po ukończeniu 80 roku życia

35 lat

Bank BPS

70 lat

30 lat

Credit Agricole

70 lat, ograniczenie to nie obowiązuje o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a) do kredytu przystępuje min. dwóch kredytobiorców, przy czym min. 70% zdolności kredytowej gwarantują dochody kredytobiorcy w wieku do 35 lat,

b) wiek pozostałych kredytobiorców w dniu złożenia wniosku o kredyt nie przekracza 65 lat,

c) przedmiotem finansowania jest zakup lokalu mieszkalnego do 60 m kw. powierzchni, nabywany na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorców (pierwszy lokal mieszkalny w aktywach kredytobiorcy w wieku do 35 lat, lub też kolejny, podyktowany zmianą miejsca zamieszkania)

35 lat

Citi Handlowy

70 lat

30 lat

eurobank

70 lat    

30 lat

ING Bank Śląski

70 lat. Żaden kredytobiorca którego dochód uwzględnia się w analizie zdolności kredytowej, nie może przekroczyć 70 lat w momencie ustalonej całkowitej spłaty kredytu, jednocześnie w analizie kredytowej uwzględniana jest granica wieku emerytalnego

35 lat

mBank

67 lat

35 lat

Pekao Bank Hipoteczny

67 lat

30 lat (32,5 roku dla kredytów na budowę domu)

PKO BP

75 lat

35 lat

Santander Bank (d. Bank Zachodni WBK)

70 lat, jeżeli wiek kredytobiorcy oraz okres kredytowania przekracza 70 lat to wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji praw z umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczonego ze wskazaniem banku jako wyłącznie uposażonego, tj. uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego               

30 lat

Raiffeisen Polbank

70 lat, pow. 65 roku życia wymagane jest ubezpieczenie na życie

30 lat

Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków 4-10.10.2018.

Wśród warunków umożliwiających wydłużenie spłaty poza ustaloną przez bank granicę najczęściej przewija się cesja praw z ubezpieczenia na życie. To rozwiązanie gwarantuje bankowi otrzymanie świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego i użycie go jako źródła pokrycia pozostałego do spłaty zadłużenia.

Dla nieco starszych osób rozważających zaciągnięcie kredytu hipotecznego, np. na zakup mieszkania dla dzieci, kwestia maksymalnego wieku w momencie spłaty zobowiązania może okazać się trudną do przeskoczenia przeszkodą. Skrócenie okresu spłaty, np. do 20 lat, pozwala obejść ograniczenia, ale jednocześnie oznacza wzrost wysokości miesięcznej raty. W takiej sytuacji krytycznym czynnikiem okaże się zdolność kredytowa. Brak odpowiednich dochodów lub obciążenie innymi zobowiązaniami może zamknąć drogę do finansowania.

W niedalekiej przyszłości można oczekiwać zaostrzenia przez bank kryteriów wiekowych w kredytach hipotecznych. Już kilka lat temu KNF zwracał uwagę na fakt, że w niektórych instytucjach maksymalny wiek klienta w momencie spłaty zobowiązania wykracza poza oczekiwaną długość życia mężczyzn. Podczas badania zdolności kredytowej powinno się również brać pod uwagę spadek dochodów po przekroczeniu wieku emerytalnego klienta. Banki otrzymywały indywidualne zalecenia, a efekty widać w politykach stosowanych przez niektóre instytucje.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (2)

dodaj komentarz
lehman
Każdy kto ma odrobinę oleju w głowie wie, że system emerytalny się w obecnej formie nie utrzyma. Wynika to wprost z demografii. Najprawdopodobniejszy wariant to emerytury socjalne, jednakowe dla wszystkich. Wysokość takiej emerytury ledwo starczy na chleb, o racie kredytu nie może być mowy.
jer65
Demografia to nie wszystko , wystarczyło zatrudnić 2ml Ukraińców na umowy i ZUS zwraca do budżetu przydzielone w planie dotacje , jak zabraknie Ukraińców to jest prawie nieskończona liczba Azjatów .

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki