Spór zbiorowy w Grupie PZU

W poniedziałek związek zawodowy MZZ PG PZU ogłosił wszczęcie sporu zbiorowego. Powodem jest brak odpowiedzi pracodawcy na postulaty związkowców. W wiadomości do pracowników organizacja podaje, że spór zbiorowy na chwilę obecną jest to pierwsza i jedyna sensowna forma wyegzekwowania na pracodawcach podjęcia rzeczywistego dialogu.

(fot. Piotr GalantFORUM / )

Termin na odpowiedź na postulaty związkowców upłynął w miniony piątek. Związkowcy podkreślają, że kwestie, o które wnieśli w piśmie do pracodawców, były realne do spełnienia bez wpływu na kondycję przedsiębiorstwa. 

Krzysztof Ziemniewski, przewodniczący zarządu MZZ PG PZU, podaje na stronie związku następujące postulaty, o których wyegzekwowanie walczą pracownicy:

  1. Uruchomienie systemowych podwyżek wynagrodzeń w wysokości nie mniejszej niż 5% dla wszystkich pracowników, którym nie dokonywano zwiększenia podstawy wynagrodzenia od roku 2015, w tym również pracownikom, którym wysokość wynagrodzenia zasadniczego wzrosła mniej niż 150 zł.

  2. Uzgodnienie w formie regulaminu, zasad partycypacji Pracowników w zyskach przedsiębiorstwa w oparciu o przejrzyste i akceptowalne kryteria dla każdej ze stron.

  3. Do czasu wejścia w życie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, uzgodnienie, jako formy przejściowej, Regulaminu Wynagradzania w trybie określonym w kodeksie pracy, jak również w oparciu o zapisy 27.3 Ustawy o Związkach Zawodowych

  4. Ustalenia wiążącego harmonogramu spotkań dot. negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy określającego krańcowy termin zakończenia negocjacji na dzień 30 listopada 2017r.

  5. Przestrzegania norm czasu pracy

  6. Rewizję założeń restrukturyzacyjnych spółki w zakresie tworzenia centralizowanych jednostek kosztem likwidacji miejsc pracy w terenie. 

- Jako przewodniczący jednej z największych organizacji związkowych w grupie PZU zapewniam, iż mimo ciążącej na zarządzie naszego związku oraz naszych partnerach z pozostałych organizacji związkowych uczestniczących w sporze, odpowiedzialności za przeprowadzenie rokowań, jesteśmy zdeterminowani, aby w sposób merytoryczny przekonać pracodawcę do rozwiązań oczekiwanych przez pracowników i mamy nadzieję, iż nie będzie żadnej potrzeby stosowania innych środków przewidzianych w przytoczonej ustawie w celu zakończenia sporu w sposób satysfakcjonujący zarówno pracodawców jak i pracowników - podaje przewodniczący związku. 

Otrzymaliśmy w tej sprawie również stanowisko PZU. Polski Zakład Ubezpieczeń wskazuje, że tylko 3 z 14 działających przy zakładzie pracy organizacji związkowych zgłosiło spór. Dwa największe nie poparły zgłoszonych żądań.

Stanowisko PZU

Informujemy, że PZU prowadzi odpowiedzialny dialog społeczny ze związkami zawodowymi. Akceptujemy rozwiązania możliwe do realizacji oraz staramy się pogodzić oczekiwania wszystkich uczestników tego dialogu oraz akceptowalne przez akcjonariuszy. 

Pomimo, że spór został zgłoszony w zakresie spraw, w których związki zawodowe są stroną porozumień, a pracodawca realizuje zapisy tych porozumień, przystąpiliśmy do rokowań ze związkami. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wszczęcie i prowadzenie sporu o zmianę porozumienia może nastąpić nie wcześniej, niż z dniem jego wypowiedzenia.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że spór został zgłoszony jedynie przez 3 z 14 organizacji związkowych działających w PZU. Pozostałe organizacje, w tym dwie największe organizacje, tj. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Grupy PZU i Federacja Związków Zawodowych Pracowników Zakładów Ubezpieczeń, nie poparły żądań grupki organizacji zgłaszających spór.

PZU prowadzi cykliczne spotkania ze związkami zawodowymi, przeciętnie raz na dwa tygodnie, dlatego przedstawienie żądań w trybie sporu zbiorowego jest co najmniej zadziwiające. W agendzie spotkań na kolejny kwartał, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, został umieszczony punkt dotyczący dalszych rokowań dotyczących sporu zbiorowego, poświęcony m.in. sprecyzowaniu niektórych żądań.

Warto zauważyć, że firma od wielu lat jest uznanym i szanowanym na rynku pracodawcą. PZU zdobyło m.in. I miejsce w rankingu Antal na najbardziej pożądanego pracodawcę w opinii specjalistów i menedżerów w kategorii Bankowość, Ubezpieczenia i Instytucje finansowe a także certyfikat Top Employers Polska 2016.

Co roku PZU przeznacza na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych ponad dwukrotnie więcej środków, niż wynosi podstawowy odpis na ten cel, który realizują wszyscy pracodawcy. PZU prowadzi również pracownicze programy emerytalne i przeznacza na ten cel dodatkowe 7% wartości pensji pracowników – jest to maksymalny, dopuszczony przez przepisy prawa poziom. Od 5 lat corocznie wypłacane są pracownikom nagrody za wyniki. Firma oferuje również nieodpłatną opiekę medyczną dla pracowników, zniżki pracownicze na ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenie lekowe. PZU dofinansowuje uprawianie przez pracowników sportów w kilkunastu sekcjach w ramach PZU Sport Team oraz finansuje sale fitness w Szczecinie i w Warszawie oraz zapewnia wiele innych benefitów.

Niektóre organizacje związkowe wysuwając oczekiwania spełnienia postulatów płacowych, ignorują ten pakiet benefitów, który jest znaczącą pozycją kosztową. Pod względem zakresu oferowanych benefitów PZU wyróżnia się jako pracodawca na rynku pracy.

Weronika Szkwarek

Źródło:
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 0 ~kinia

W PZU w biurze pracują tylko ludzie po Znajomościach dzieci Lekarzy , Dyrektorów ...i nic nie robią a czarną Robotę wykonują Agenci PZU na wyłączność a kokosów nie zarabiają.

! Odpowiedz
2 14 ~XYZ

Czy tylko mi się wydaje, że związkowcy są odrealnieni? Nieroby!

! Odpowiedz
2 0 ~Pp

Były podwyżki, ale w innej niż postulowana, wysokości

! Odpowiedz
0 7 ~elpolako

Podwyżek nie ma, ale za to jest doktor (re)habibilowana, nieprzeciętna, nadzwyczajna z zakresu ubezpieczeń oraz programu dojnej zmiany, pani prezes Sadurska.

! Odpowiedz
9 18 ~Polak

Niektórym związkom się w głowach przewraca.

! Odpowiedz
14 19 ~Arek

Odpowiedz Dojnej Zmiany

! Odpowiedz

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl