0,1730 zł
42,98% 0,0520 zł
Synerga.Fund S.A (SNG)

Otrzymanie z PARP postanowienia w sprawie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego odnośnie projektu dotacyjnego.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-09
Skrócona nazwa emitenta
SYNERGA.fund S.A.
Temat
Otrzymanie z PARP postanowienia w sprawie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego odnośnie projektu dotacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SYNERGA.fund SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 listopada 2019 r. otrzymał pismo z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”), w którym poinformowano Spółkę, iż PARP działając jako instytucja wdrażająca postanowiła przeprowadzić z urzędu dowód z opinii biegłego z zakresu informatyki, której przedmiotem będzie:
1. Stwierdzenie, czy zrealizowany system informatyczny stanowiący przedmiot projektu objęty umową o dofinansowanie spełniał na dzień zakończenia realizacji tj. na dzień 30 września 2015 r. kryteria systemu B2B, które zostały opisane we właściwych dokumentach prawnych,
2. Stwierdzenie, czy na dzień zakończenia realizacji projektu, tj. na dzień 30 września 2015 r. system został wykonany i wdrożony zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz czy posiadał wszystkie funkcjonalności wskazane w Biznes Planie,
3. Stwierdzenie, czy na dzień zakończenia projektu, tj. 30 września 2015 r. zostały osiągnięte deklarowane wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu,
4. Sporządzenie opinii w zakresie wskazanym w pkt 1-3 (powyżej) oraz w zakresie dokonywanych zmian (jeśli takie wystąpiły) w systemie informatycznym wdrożonym w ramach umowy o dofinansowanie, od dnia zakończenia realizacji projektu do zakończenia okresu trwałości projektu, pod kątem funkcjonowania systemu B2B zgodnie z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie,
5. Wskazanie innych wniosków biegłego wykraczających poza zakres określony w pkt 1-4 (powyżej).
Niniejsze postepowanie dotyczy zrealizowanego przez Spółkę projektu pn. „Automatyzacja procesów zachodzących pomiędzy Silva Capital Group S.A. (poprzednia nazwa Spółki) a Partnerami poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B”, który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, dla osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w związku ze wszczętym z urzędu postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu środków pochodzących z dotacji. Kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosiła 330.120,00 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-09 Tomasz Wykurz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.