0,2370 zł
2,60% 0,0060 zł
Synerga.Fund S.A (SNG)

Komunikaty spółki - SYNERGA

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
Podpisanie umowy ramowej o współpracy dot. terapii stwardnienia rozsianego (SM) przez Ongeno
Zarejestrowanie przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie 100 akcji i zmian w Statucie Spółki
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały/uchylenie uchwały ZWZ z dn. 28 czerwca 2019 r.
Podpisanie aneksu do Term Sheet
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 sierpnia 2020 r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 sierpnia 2020 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.