0,1210 zł
-17,69% -0,0260 zł
Synerga.Fund S.A (SNG)

Komunikaty spółki - SYNERGA

Podpisanie Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego
Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Zarejestrowanie przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
Otrzymanie z PARP postanowienia w sprawie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego odnośnie projektu dotacyjnego.
Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
Zarejestrowanie przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
Zawarcie porozumienia do umowy poręczenia pożyczki
Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały/uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 28.06.2019 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.