REKLAMA

SIMPLE: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

2020-06-30 21:14
publikacja
2020-06-30 21:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_podjetych_przez_ZWZ_w_dniu_30_czerwca_2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2020 r. (ZWZ), które stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2019 oraz sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 6 oraz 8-9 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 3 marca 2020 r. Natomiast Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A. będąca przedmiotem głosowania w ramach punktu 15 przyjętego porządku obrad ZWZ została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 2 czerwca 2020 r. Dodatkowo Emitent informuje, iż w ramach obrad ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2020 r.pdfTreść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2020 r.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2020 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-06-30 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-06-30 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki