REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. publikacji raportów rocznych za 2020 rok

2021-04-28 17:27
publikacja
2021-04-28 17:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. publikacji raportów rocznych za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że wobec okoliczności wskazanych w raporcie bieżącym nr 16/2021, Emitent podjął w dniu 28 kwietnia 2021 r. decyzję o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy trwający od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (Raporty Roczne).

W oparciu o bieżące informacje odnośnie do następstw związanych z atakiem hakerskim, o którym Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym oraz aktualną dostępnością danych niezbędnych do przygotowania przez Emitenta i zbadania przez firmą audytorską rocznych sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta, Emitent dokonał zmiany terminu publikacji Raportów Rocznych na dzień 28 maja 2021 roku.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku pierwotna data publikacji Raportów Rocznych została ustalona na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów [...].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-04-28 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki