SATIS GROUP SA: Informacja o rozszerzeniu zakresu postepowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta

2019-11-14 16:31
publikacja
2019-11-14 16:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-14
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Informacja o rozszerzeniu zakresu postepowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 5 listopada 2019 roku o rozszerzeniu zakresu postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie postanowienia KNF z dnia 19 czerwca 2019 roku w ten sposób, że przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie w przedmiocie nałożenia na Emitenta kar administracyjnych na podstawie art. 96 ust. 1i albo 1k ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganozowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) w związku z podejrzeniem naruszenia art. 17 w związku z art. 7 Rozporządzenia MAR w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących: zbycia udziałów spółki zależnej Emitenta Holding Inwestycyjny Akesto z siedzibą w Warszawie, zbycia akcji spółek zależnych Emitenta: Sorcersoft.com S.A. z siedzibą w Warszawie i Xantus S.A. z siedzibą w Warszawie, zamiaru złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postęowania restrukturyzacyjnego oraz ugody zawartej w dniu 22 lutego 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu Sławomir Karaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki