REKLAMA

PROPERTY LEASE FUND S.A.: Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E

2019-08-21 23:39
publikacja
2019-08-21 23:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-21
Skrócona nazwa emitenta
PROPERTY LEASE FUND S.A.
Temat
Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 sierpnia 2019 r. powziął informację o przekazaniu przez administratora zabezpieczeń obligacji, środków pieniężnych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("KDPW") (obligacje serii C, E) oraz na rachunki obligatariuszy (obligacje serii D) w łącznej kwocie 214.273,52 zł (dwieście czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 52/100).

Przeksięgowanie środków przez KDPW na rachunki obligatariuszy nastąpi zgodnie z harmonogramem realizacji wypłat KDPW w dniu 23 sierpnia 2019 r.
Środki pieniężne pochodzą z przejętego zbioru wierzytelności leasingowych, o czym Emitent informował komunikatem giełdowym nr 21/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Spłaty wartości nominalnej obligacji serii C, D i E będą odbywały się w cyklach miesięcznych.
Łączna wartość środków pieniężnych wypłaconych przez administratora zabezpieczeń oraz przekazanych obligatariuszom z rachunków spółki wynosi 3.275.120,38 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych 38/100).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-21 Marcin Pawłowski Prezes Zarządu Marcin Pawłowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki