PILNE

Oferta Baltony na wynajem powierzchni na lotnisku w Gdańsku nie została wybrana

2016-07-01 15:42
publikacja
2016-07-01 15:42

Oferta Baltony w konkursie na wynajem powierzchni w Porcie Lotniczym w Gdańsku nie została wybrana - podała spółka w komunikacie.

Spółka starała się w konkursie o najem powierzchni 4,5 tys. m kw. przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej w terminalach gdańskiego lotniska.

"Emitent związany jest swoją ofertą do momentu zawarcia przez wynajmującego umowy najmu z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie dłużej jednak niż przez 120 dni od dnia założenia tej oferty. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie podpisze umowy z wynajmujący, wynajmujący może wezwać emitenta do zawarcia umowy najmu zgodnie z ofertą złożoną przez emitenta" - napisano.

Baltona poinformowała, że na podstawie obecnie obowiązujących umów najmu prowadzi w Porcie Lotniczym w Gdańsku działalność handlową oraz gastronomiczną na powierzchni ok. 2 tys. m kw., przy czym obecnie obowiązujące umowy najmu zawarte są na okres do kwietnia 2017 r. lub czerwca 2018 r.

"W ocenie emitenta obniżenie przychodów po wygaśnięciu obecnie obowiązujących umów najmu z wynajmującym i zaprzestanie działalności w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy będzie miało istotny wpływ na obniżenie przyszłych przychodów emitenta, przy czym na dzień dzisiejszy emitent nie jest w stanie precyzyjnie wskazać skutków finansowych z tym związanych" - napisano.

Baltona podała, że jej intencją jest uzyskanie porównywalnych powierzchni usługowych w innych lokalizacjach. Spółka rozważa więc realizację projektów akwizycyjnych w Polsce i za granicą jak również zamierza przystępować do konkursów na wynajem kolejnych powierzchni usługowych.

Obecny udział przychodów osiąganych przez Baltonę w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy przekracza 10 proc. przychodów skonsolidowanych grupy za okres ostatnich czterech kwartałów. (PAP)

pel/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki