NEWAG S.A.: Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wypłaty dywidendy

2019-06-05 18:05
publikacja
2019-06-05 18:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. ("Emitent, Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2018 rok, w której przewidziano wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na następujących zasadach:
1. na wypłatę dywidendy za rok 2018 przeznaczono kwotę 33 750 000,75 zł, co stanowi 0,75 zł na jedną akcję,
2. w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje Spółki (45.000.001 akcji),
3. do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 2 sierpnia 2019 r.,
4. termin wypłaty dywidendy ustalono na 2 września 2019 r.

Spółka informuje ponadto, że ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień wymieniony powyżej wynika z przepływów finansowych.

Podstawa prawna szczegółowa:
RMF GPW § 19 ust. 2.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2019-06-05 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki