REKLAMA

Kto nie musi rozliczać deklaracji PIT?

autorzyKatarzyna SudajEwelina Czechowicz2015-03-09 06:00, akt.2022-11-08 15:19
publikacja
2015-03-09 06:00
aktualizacja
2022-11-08 15:19

Czy każdy z nas musi rozliczyć podatek roczny w deklaracji PIT? Czy brak zarobków albo bardzo niskie dochody zwalniają z rozliczenia podatkowego? Bezrobotni, studenci, młodzież pracująca sezonowo w wakacje – czy każdy z nich ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem z zarobionej złotówki? Bankier.pl rozwiewa wątpliwości czytelników.

W pierwszej kolejności na myśl przychodzą osoby fizyczne, które nie osiągają zupełnie żadnego przychodu: osoby niepracujące będące na utrzymaniu np. współmałżonka lub studenci, których utrzymują rodzice. W ich przypadku zero przychodu oznacza brak obowiązku rozliczenia PIT. Taki wyjątek nie dotyczy już przedsiębiorców. Osoby prowadzące własną firmę nawet w przypadku zerowego przychodu z działalności gospodarczej muszą złożyć zerową deklarację podatkową.

fot. moodboard / / Thinkstock

Każdy podatnik, który zarobił choć jedną złotówkę, musi wykazać ją przed fiskusem w zeznaniu rocznym, choćby miał zero złotych podatku do zapłaty. Chyba, że zeznanie wypełni na niego ktoś inny, czyli…

Fiskus wypełni zeznanie za osobę fizyczną

Od 2019 r. fiskus udostępnia wypełnione zeznania PIT-37 i  PIT- 38 na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. Zeznania są dostępne od 15 lutego, tak też będzie i w tym roku. 15 lutego 2023 r. podatnicy będą mogli zweryfikować treść przygotowanych deklaracji. Warto to zrobić, jeśli podatnik chce np. skorzystać z możliwości przekazania 1% organizacją pożytku publicznego czy przysługujących mu ulg podatkowych, np. ulgi prorodzinnej, ulgi na rehabilitację czy ulgi za Internet. Z opcji gotowego rozliczenia podatkowego mogą też skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, przedsiębiorcy muszą przygotować deklarację samodzielnie.

Emeryta lub rencistę rozliczy ZUS

Do końca lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła do US oraz do wszystkich emerytów i rencistów, a także osób pobierających świadczenia z ZUS np. zasiłek chorobowy czy macierzyński, roczne obliczenie podatku na druku PIT-40A/11A. Jeżeli dana osoba w całym roku podatkowym nie miała innych źródeł przychodów i nie chce korzystać z żadnych ulg czy odliczeń, to informacja podatkowa PIT-40A/11A jest traktowa jako rozliczenie roczne. I na tym koniec obowiązków.

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Chyba, że emeryt lub rencista dorabiał w ciągu roku (na umowę zlecenie lub prowadzi działalność gospodarczą) albo zdecyduje się na odliczenie np. wydatków na lekarstwa w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wówczas musi złożyć osobne rozliczenie roczne np. PIT-37 lub PIT-36. Ma na to czas do końca kwietnia – tak jak inni podatnicy.

Dodatkowo samodzielne wypełnienie deklaracji jest potrzebne kiedy emeryt lub rencista chce przekazać 1% organizacji pożytku publicznego. 

Często też korzystniejsze jest wspólne rozliczenie się małżonków. W takim przypadku dane z dokumentu PIT-40A/11A powinny zostać przeniesione do właściwej deklaracji podatkowej.

Zasiłek dla bezrobotnego z podatkiem, z pomocy społecznej już nie

Jeżeli osoba zarejestrowana jako bezrobotna otrzymuje z urzędu pracy zasiłek dla bezrobotnych, to otrzyma również PIT-11. Na jego podstawie musi rozliczyć swój PIT-37 do końca kwietnia.

Inaczej jest w przypadku zasiłków dla najbiedniejszych z ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia z pomocy społecznej wolne są od podatku dochodowego. Osoby, które żyją tylko z zasiłków z MOPS-u i nie mają innych źródeł utrzymania, nie składają więc deklaracji PIT.

Można wymienić jeszcze kilka rodzajów dochodów, które choć zwolnione z opodatkowania PIT, to najczęściej nie są jedynymi źródłami utrzymania i ich beneficjenci – podatnicy składają zeznanie roczne z powodu innych przychodów. 

Świadczenie 500+ w rocznych zeznaniu PIT

Świadczenie wychowawcze 500+ jest świadczeniem zwolnionym z opodatkowania podatkiem PIT. Oznacza to, że kwoty tej nie ujmuje się w rocznym zeznaniu PIT za 2022 rok m.in. w zeznaniu PIT-37 czy PIT-36. Kwota uzyskiwana z 500+ nie wpływa na wartość kwoty wolnej od podatku, nie ogranicza prawa do rozliczania się wspólnie z dzieckiem a także nie spowoduje w żadnym przypadku przejścia do drugiego stopnia skali podatkowej (z 12% do 32%). Osoby, które otrzymują tylko to świadczenie nie mają obowiązku rozliczania się z fiskusem. 

Przychód zwolniony z podatku

W artykule 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  ustawodawca wskazał listę źródeł dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu. Są to dochody, za które nie trzeba składać zeznania podatkowego, pod warunkiem że osoby je otrzymujące nie miały innych przychodów. Dochody niepodlegające opodatkowaniu to m.in.: 

 • Renty przyznane na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • Otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw,
 • Odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresy wypowiedzenia pracy lub na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązania stosunku pracy,
 • Odprawy i odszkodowania funkcjonariuszy pozostających w stosunku służbowym,
 • Odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku osób prowadzących działalność gospodarczą lub specjalną produkcję rolną,
 • Kwoty uzyskane z tytułu ubezpieczeń,
 • Alimenty na dzieci,
 • Wygrane w grach, loteriach i zakładach wzajemnych do wysokości 2280 zł,
 • Wygrane w grach hazardowych prowadzonych przez uprawniony podmiot,
 • Zasiłki pogrzebowe,
 • Świadczenia rodzinne,
 • Dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów,
 • Zapomogi wypłacane z funduszy zakładowych lub związkowych,
 • Zapomogi otrzymane w wyniku zdarzeń losowych,
 • Stypendia i zapomogi wymienione w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez instytuty naukowe czy jednostki samorządu albo wymienione w ustawie organizacje.

Kwota wolna od podatku – czy trzeba rozliczyć PIT

Kwota wolna od podatku od stycznia 2022 r. została podniesiona do 30 000 zł, jest to kwota niepowodująca obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzyskanie dochodu poniżej jej nie oznacza automatycznie zwolnienia z obowiązku złożenia deklaracji PIT. Trzeba zaznaczyć, że możliwości skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek mają jedynie podatnicy rozliczający się na podstawie skali podatkowej, a więc np. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych, a także przedsiębiorcy, którzy wybrali ten sposób opodatkowania. Kwoty wolnej nie mogą uwzględnić m.in. ryczałtowcy czy przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego.

Kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek - PIT.pl

Źródło:
Katarzyna Sudaj
Katarzyna Sudaj
redaktor Bankier.pl

Redaktor obszaru Biznes. Absolwentka Wydziału Prawa UAM i Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W swoich publikacjach porusza tematykę prawno-podatkową dotyczącą osób fizycznych i firm sektora MSP. Tel.: 601 951 503

Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (15)

dodaj komentarz
~Robert
Jak czegoś nie wiecie a nie chcecie się zdawać na informacje z internetu to skorzystajcie z fachowych wydawnictw. Ja od dawna rozliczam się sam i korzystam z książek z Unimexu - to wydawnictwo prawno-podatkowe z dobrymi opracowaniami
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~Paweł
ty masz obowiązek sam się rozliczyć i złozyć PIT
~janusz
Jeśli jedynym przychodem było stypendium , wypłacane podczas szkolenia dla 50+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ?
~danka
Długie ale wymowne:

Poniższy artykuł pochodzi z książki dr. Petera Hammonda: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat:

Islam nie jest ani religią, ani kultem - jest pełnym, kompletnym ustrojem.

Islam ma religijne, polityczne, ekonomiczne oraz militarne komponenty. Komponent religijny
Długie ale wymowne:

Poniższy artykuł pochodzi z książki dr. Petera Hammonda: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat:

Islam nie jest ani religią, ani kultem - jest pełnym, kompletnym ustrojem.

Islam ma religijne, polityczne, ekonomiczne oraz militarne komponenty. Komponent religijny jest podstawą dla wszystkich innych komponentów. Islamizacja następuje, kiedy w danym kraje jest wystarczająco dużo muzułmanów, aby zaczęli się domagać swoich tak zwanych "praw religijnych". Kiedy poprawne politycznie i multikulturalne społeczeństwa zgadzają się na "rozsądne" muzułmańskie żądania o ich "prawa religijne", po cichu przechodzą także pozostałe komponenty. Tak właśnie to działa: (Źródło danych procentowych - CIA: The World Fact Book (2007)).

Dopóki populacja muzułmanów pozostaje w okolicach 1%, są oni postrzegani jako miłująca pokój mniejszość. W artykułach prasowych, filmach podkreślana jest ich barwna odmienność:

USA -- muzułmanów 1.0%
Australia -- muzułmanów 1.5%
Kanada -- muzułmanów 1.9%
Chiny -- muzułmanów 1% -2%
Włochy -- muzułmanów 1.5%
Norwegia -- muzułmanów 1.8%

W zakresie 2% do 3% muzułmanie zaczynają odróżniać się od innych mniejszości. Zaczynają być widoczni jako członkowie gangów ulicznych iw więzieniach. Pojawiają się pierwsze symptomy nadużywania środków z pomocy społecznej.

Dania -- muzułmanów 2%
Niemcy -- muzułmanów 3.7%
Wlk. Brytania -- muzułmanów 2.7%
Hiszpania -- muzułmanów 4%
Tajlandia -- muzułmanów 4.6%

Powyżej 5% zaczyna być zauważalny silny (nieproporcjonalny do ich liczebności) wpływ na społeczeństwo. Naciskają na wprowadzenie żywności halal (czystego wg. islamskich standardów), dzięki czemu wymuszają pojawienie się dużej liczby miejsc pracy dla muzułmanów. Pojawia się seria żądań do sieci handlowych o wprowadzenie tej żywności na rynek, często wzmocniona groźbami.

Francja -- muzułmanów 8%
Filipiny -- muzułmanów 5%
Szwecja -- muzułmanów 5%
Szwajcaria -- muzułmanów 4.3%
Holandia -- muzułmanów 5.5%
Trynidad & Tobago -- muzułmanów 5.8%

Powyżej 10% rząd państwa zmuszany jest do uznania ich prawa do sądów Sharii czyli wg. prawa islamskiego. Docelowo Islam dąży do tego, aby cały świat był sadzony wg. prawa Sharii. Wyraźny wzrost bezprawia, pojawiają się muzułmańskie getta, gdzie nawet uzbrojone patrole policji boją się zapuszczać. Rząd zaczyna tracić kontrolę nad sytuacja. Jakikolwiek pretekst może doprowadzić do rozruchów, palenia samochodów i napaści na nie-muzułmanów.

Gujana -- muzułmanów 10%
Indie -- muzułmanów 13.4%
Izrael -- muzułmanów 16%
Kenia -- muzułmanów 10%
Rosja -- muzułmanów 10-15%

Powyżej 20% zaczynają się demonstracje siły, podpalenia szkół, szpitali, samochodów, synagog i kościołów. Większość osadzonych w więzieniach to muzułmanie. Dotychczas sporadyczne grupy para-militarne dżihadystów zaczynają działać w świetle dnia, często wypierając na terenach zamieszkania muzułmanów lokalne siły porządkowe.

Etiopia -- muzułmanów 32.8%

Powyżej 40% można się spodziewać regularnych masakr i ataków terrorystycznych. Organizacje para-militarne rządzą niektórymi terenami wg. własnego widzimisię. Trwają także uprowadzenia niewiernych kobiet, gwałty oraz utajone jeszcze niewolnictwo.

Bośnia -- muzułmanów 40%
Czad -- muzułmanów 53.1%
Liban -- muzułmanów 59.7%

Powyżej 60% następują niczym nie ograniczane prześladowania niewiernych, sporadyczne masowe mordy, wprowadza się prawo Sharii w skali całego kraju. Niewierni są zmuszani do płacenia podatku "za ochronę" tzw. Jizja, często rekwirowany jest ich majątek. Masowy exodus nie-muzułmanów z kraju.

Albania -- muzułmanów 70%
Malezja -- muzułmanów 60.4%
Katar -- muzułmanów 77.5%
Sudan -- muzułmanów 70%

Powyżej 80% pojawiają się czystki i mordy kierowane z poziomu państwowego.

Bangladesz -- muzułmanów 83%
Egipt -- muzułmanów 90%
Gaza -- muzułmanów 98.7%
Indonezja -- muzułmanów 86.1%
Iran -- muzułmanów 98%
Irak -- muzułmanów 97%
Jordania -- muzułmanów 92%
Maroko -- muzułmanów 98.7%
Pakistan -- muzułmanów 97%
Syria -- muzułmanów 90%
Tadżykistan -- muzułmanów 90%
Turcja -- muzułmanów 99.8%
Zjednoczone Emiraty Arabskie -- muzułmanów 96%

W pobliżu 100% następuje tzw. muzułmański Pokój (stad Islam jest znany jako "Religia Pokoju") czyli "Dar-es-Salaam", co znaczy "Islamski Dom Pokoju". Wg. wojennej doktryny islamu powinien być wtedy pokój, gdyż wszyscy są już muzułmanami i nie ma powodów do walki.

Afganistan -- muzułmanów 100%
Arabia Saudyjska -- muzułmanów 100%
Somalia -- muzułmanów 100%
Jemen -- muzułmanów 99.9%"

Oczywiście tak się nie dzieje. Aby spełnić swoją rządzę krwi, muzułmanie zaczynają mordować siebie na wzajem z różnych powodów.

"Zanim miałem 9 lat, nauczyłem się podstawowego kanonu życia Araba. Ja przeciwko mojemu bratu; ja i mój brat przeciwko naszemu ojcu; moje rodzina przeciwko naszym kuzynom i klanowi; klan przeciwko plemieniu; plemię przeciwko światu, i wszyscy spośród nas przeciwko niewiernym. Leon Uris, The Haj"

Dobrze jest pamiętać, że w wielu, wielu krajach, takich jak Francja, populacja muzułmańska skoncentrowana jest w gettach, określonych przez ich pochodzenie etniczne. Muzułmanie nie integrują się ze społeczeństwem w ogólności. Tym samym, uzyskują miejscami znacznie większe wpływy niż ich krajowy odsetek mógłby wskazywać.
~DW
a co ze stypendiami wypłaconymi studentom??? to spora grupa.
~Paweł
studenci maja obowiązek rozliczyć się ze swoich dochodów jak takowe posiadają a tym samym muszą składać zeznania podatkowe

Powiązane: Samorządy i regiony

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki