REKLAMA

FERRO S.A.: Nabycie kolejnego pakietu akcji Termet S.A. - zawarcie umów sprzedaży akcji Termet S.A.

2021-07-26 18:00
publikacja
2021-07-26 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-26
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Nabycie kolejnego pakietu akcji Termet S.A. - zawarcie umów sprzedaży akcji Termet S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2020 z 26 listopada 2020 r. oraz nr 5/2021 z 17 lutego 2021 r. Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 lipca 2021 r., Spółka zawarła w ramach sukcesywnej realizacji założeń Strategii F1, umowy sprzedaży akcji Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach („Akcje”).

W wyniku zawarcia przedmiotowych umów Spółka nabyła od akcjonariuszy indywidualnych, będących osobami fizycznymi łącznie 52.386 Akcji, stanowiących około 13,43% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do 52.386 głosów tj. około 13,43% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Termet S.A.

Przed dokonaniem transakcji Spółka posiadała 275.522 Akcje, co stanowiło około 70,65% kapitału zakładowego i uprawniało łącznie do 275.522 głosów tj. około 70,65% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Termet S.A.

Po dokonaniu rejestracji zmian struktury właścicielskiej w rejestrze akcjonariuszy Termet S.A., skutkujących przeniesieniem własności Akcji na Spółkę, Spółka posiadać będzie 327.908 Akcji, co stanowić będzie około 84,08% kapitału zakładowego i będzie uprawniać łącznie do 327.908 głosów tj. około 84,08% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Termet S.A.

Osiągnięcie udziału ponad 84% (przekroczenie progów 75% i 80%) w kapitale zakładowym i ogóle głosów w Termet S.A. pozwala Spółce na większą niezależność w podejmowaniu niektórych uchwał wymagających kwalifikowanej większości głosów na walnym zgromadzeniu Termet S.A. w tym m.in. dotyczących zmiany statutu Termet S.A.

Wpis do rejestru akcjonariuszy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umów sprzedaży Akcji. W sytuacji wystąpienia przeszkód w dokonaniu wpisu do rejestru akcjonariuszy we wskazanym terminie lub braku dokonania wpisu w tym terminie, Spółka powiadomi o tym fakcie w kolejnym raporcie wraz ze wskazaniem zakresu i przyczyn braku wpisu do rejestru akcjonariuszy Termet S.A.

Łączna cena nabycia Akcji wyniosła 5.238.600 zł. Spółka informuje, że źródłem finansowania nabycia Akcji były środki własne, którymi dysponuje Spółka.

Na nabycie Akcji przez Spółkę zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki.

Spółka planuje dalsze zwiększanie zaangażowania w Termet S.A. w drodze nabywania kolejnych Akcji, poprzez poszukiwanie potencjalnych zbywców pozostałych Akcji, co mieści się w ramach realizacji założeń Strategii F1.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-26 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu
2021-07-26 Aneta Raczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki