REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2022-06-10 22:36
publikacja
2022-06-10 22:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Ogloszenie_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Uchwaly_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Sprawozdanie_z_dzialanosci_Rady_Nadzorczej_EI_SA_ZA_ROK_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Roczne_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_EI_SA_za_rok_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_EI_SA_z_badania_sprawozdania_finasowego_oraz_z_dzialalnosci_EI_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_EI_SA_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_oraz_z_dzialalnosci_za_2021_rok..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-10
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ENERGOINSTAL SA podaje do publicznej wiadomości:
- treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOINSTAL SA na dzień 06.07.2022r. o godz. 8.00,
- treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad ZWZA,
- sprawozdania Rady Nadzorczej.
Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i sprawozdanie o wynagrodzeniu Zarządu i Rady Nadzorczej, zawierają załączniki dołączone do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
1. Ogłoszenie_ZWZA.pdf1. Ogłoszenie_ZWZA.pdf Ogłoszenie ZWZA
2. Uchwaly_ZWZ.pdf2. Uchwaly_ZWZ.pdf Uchwały ZWZ
3. Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej EI SA ZA ROK 2021.pdf3. Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej EI SA ZA ROK 2021.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EI S.A. za rok 2021
4. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EI SA za rok 2021.pdf4. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EI SA za rok 2021.pdf Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniachZarządu i Rady Nadzorczej EI S.A za rok 2021
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej EI SA z badania sprawozdania finasowego oraz z działalności EI SA.pdf5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej EI SA z badania sprawozdania finasowego oraz z działalności EI SA.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności EI SA
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej EI SA z badania skonsolidowanego sprawozdania oraz z działalności za 2021 rok..pdf6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej EI SA z badania skonsolidowanego sprawozdania oraz z działalności za 2021 rok..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej EI SA z badania skonsolidowanego sprawozdania oraz z działalności za 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-10 Michał Więcek Prezes Zarządu
2022-06-10 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki