REKLAMA

Ceny mieszkań w ogłoszeniach rosną mimo pandemii

Marcin Kaźmierczak2020-10-21 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2020-10-21 06:00
fot. FStockLuk /

Zamiast przewidywanych przez część ekspertów spadków cen ofertowych pandemia koronawirusa przyniosła wzrosty stawek. Na rynku wtórnym sięgnęły one nawet 8 proc. i w większości miast były wyższe niż przed rokiem – wynika z analizy Bankier.pl. Stabilniej w ciągu ostatniego półrocza kształtowały się stawki na rynkach wtórnych.

Spadek jedynie w Katowicach

Nowe mieszkania oferowane przez deweloperów w największych polskich miastach były w sierpniu wyceniane średnio od 1,3 proc. w Warszawie i Gdańsku do ponad 7 proc. (Kraków, Lublin, Szczecin) wyżej niż w lutym, czyli w ostatnim miesiącu przed pandemią w Polsce. Nominalnie wzrost średniej stawki w stolicy w ciągu sześciu miesięcy wyniósł 131 zł/mkw., a w Gdańsku 125 zł/mkw.

Średnie ceny ofertowe na rynku pierwotnym w sierpniu 2020 r.

w porównaniu z lutym 2020 r.

Miasto

Luty 2020

[w zł]

Sierpień 2020

[w zł]

Zmiana

[w proc.]

Zmiana

[w zł/mkw.]

Gdańsk

9 431

9 556

+1,3

+125

Katowice

7 442

7 276

-2,2

-166

Kraków

9 043

9 739

+7,7

+696

Lublin

6 357

6 813

+7,2

+456

Łódź

6 404

6 697

+4,6

+293

Poznań

7 660

7 945

+3,7

+285

Szczecin

7 037

7 563

+7,5

+526

Warszawa

9 969

10 100

+1,3

+131

Wrocław

8 502

8 697

+2,3

+195

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu nieruchomości Otodom.pl

W Lublinie deweloperzy oczekiwali w sierpniu średnio o 456 zł/mkw. więcej. Podwyżka średniej stawki ofertowej w Szczecinie wyniosła 526 zł/mkw., a w Krakowie 696 zł/mkw.

W dół, w relacji do lutego, powędrowały jedynie oczekiwania deweloperów w Katowicach. W sierpniu wystawiali oni na sprzedaż mieszkania średnio za 7276 zł/mkw. – o 2,2 proc. taniej niż w lutym. W stolicy woj. śląskiego ceny ofertowe obniżały się nieprzerwanie przez pierwsze cztery miesiące pandemii – od marca do czerwca.

Obniżki średnich stawek ofertowych powszechniej występowały w przypadku dużych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. Mniej niż w lutym 2020 r. za tego typu metraże oczekiwano w Katowicach (-6,3 proc. i -464 zł/mkw.), we Wrocławiu (-2,4 proc. i -198 zł/mkw.) oraz w Warszawie (-2,2 proc. i -211 zł/mkw.).

Na drugim biegunie znalazły się jednak oczekiwania deweloperów w Lublinie. W relacji do lutego podnieśli oni swoje oczekiwania średnio o 13,6 proc. (nominalnie o 840 zł/mkw.) do 7037 zł/mkw. Z kolei w Gdańsku średnia stawka ofertowa dyktowana za mieszkanie o powierzchni od 60 do 90 mkw. wzrosła w ciągu sześciu miesięcy o 8,5 proc. do 9381 zł/mkw.

W stolicy woj. pomorskiego względem lutego zmalała jednak średnia wycena mniejszych mieszkań. Najmniejsze kawalerki o powierzchni do 38 mkw. były w sierpniu wyceniane średnio na 10 426 zł/mkw. (-5,4 proc. i -594 zł/mkw.). Nieco większe lokale (38-60 mkw.) były w sierpniu wyceniane średnio na 9261 zł/mkw. (-4,8 proc. i -469 zł/mkw.).

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej. / Bankier.pl

Pandemia koronawirusa z pewnością przyczyniła się jednak do wyhamowania obserwowanych przez cały 2019 r. wzrostów stawek. W ujęciu rocznym wciąż mówimy jednak o kilkunasto-, a nawet kilkudziesięcioprocentowych wzrostach, jak choćby w przypadku Warszawy, gdzie średnia stawka w trakcie pandemii przekroczyła psychologiczną barierę 10 000 zł/mkw. Obniżki średnich stawek można było powszechniej obserwować w pierwszych miesiącach pandemii.

Mieszkania na rynku wtórnym drożeją wolniej

Większe piętno koronawirua odcisnął na rynku wtórnym, gdzie, z kilkoma wyjątkami, średnie stawki w relacji do lutego wzrosły poniżej 2 proc. Przed wybuchem pandemii takie wzrosty notowane były w ujęciu miesięcznym.

Wzrost średnich cen ofertowych używanych mieszkań od 0,3 proc. do 1,7 proc. w relacji do lutego odnotowano w Gdańsku (+0,5 proc.), Katowicach (+0,3 proc.), Krakowie (+0,4 proc.), Poznaniu (+1 proc.), Warszawie (+1,5 proc.) oraz Wrocławiu (+1,7 proc.). Nominalnie podwyżka średnich oczekiwań sprzedających w tych miastach wyniosła od 20 zł/mkw. w Katowicach do 175 zł/mkw. w Warszawie.

Średnie ceny ofertowe na rynku wtórnym w sierpniu 2020 r. w porównaniu z lutym 2020 r.

Miasto

Lutym 2020

[w zł]

Sierpień 2020

[w zł]

Zmiana

[w proc.]

Zmiana

[w zł/mkw.]

Gdańsk

10 512

10 568

+0,5

+56

Katowice

6 218

6 238

+0,3

+20

Kraków

10 482

10 520

+0,4

+38

Lublin

6 692

6 913

+3,3

+221

Łódź

5 725

5 968

+4,2

+243

Poznań

7 765

7 840

+1,0

+75

Szczecin

6 192

6 503

+5,0

+311

Warszawa

11 807

11 982

+1,5

+175

Wrocław

8 504

8 649

+1,7

+145

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu nieruchomości Otodom.pl

Nieco większą podwyżkę średnich cen ofertowych odnotowano w Lublinie, gdzie w sierpniu za używane mieszkania oczekiwano średnio o 3,3 proc. i nominalnie o 221 zł/mkw. więcej niż w lutym. W tym samym czasie podwyżka w Łodzi wyniosła średnio 4,2 proc. (nominalnie 243 zł/mkw.), a w Szczecinie 5 proc. (nominalnie 311 zł/mkw.).

Inaczej niż na rynku pierwotnym wśród sprzedających duże używane mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. nie widać tendencji do obniżania stawek. W sierpniu oczekiwali oni od 0,4 proc. (Poznań) do 5,3 proc. (Szczecin) więcej niż w lutym 2020 r.

Nieco większe prawdopodobieństwo znalezienia niższych stawek niż w lutym dotyczyło kawalerek o powierzchni do 38 mkw. Średnie ceny ofertowe tego typu metraży spadły w ciągu sześciu pandemicznych miesięcy w Lublinie (-3,2 proc. i -256 zł/mkw.), Wrocławiu (-2,6 proc. i -274 zł/mkw.) oraz Krakowie (-2 proc. i -233 zł/mkw.).

Wyhamowanie wzrostu stawek sprawiło, że w kilku największych polskich miastach wzrost w ujęciu rocznym wyniósł w sierpniu poniżej 10 proc. Najstabilniej pod tym względem wypadł w sierpniu rynek wtórnym w Katowicach (+5,5 proc. r/r), Szczecinie (+6,3 proc. r/r), Poznaniu (+6,4 proc. r/r) oraz Wrocławiu (+7,8 proc. r/r), gdzie jeszcze w lutym wzrost oczekiwań sprzedających w relacji rocznej oscylował wokół 15 proc.

Stawki rosną szybciej niż przed rokiem

W większości analizowanych miast wzrost stawek zanotowany pomiędzy lutym a sierpniem 2020 r. na rynku pierwotnym był wyraźniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r., a w trzech przypadkach również wyższy od notowanego w 2018 r.

Porównanie zmian cen ofertowych na rynku pierwotnym

w relacji luty – sierpień w 2020, 2019 i 2018 r.

Miasto

Zmiana w 2018 r.

[w proc.]

Zmiana w 2019 r.

[w proc.]

Zmiana w 2020 r.

[w proc.]

Gdańsk

+1,1

+3,0

+1,3

Katowice

+6,5

+6,1

-2,2

Kraków

+5,8

+3,0

+7,7

Lublin

+4,7

-3,9

+7,2

Łódź

+7,0

+7,4

+4,6

Poznań

+7,6

-7,7

+3,7

Szczecin

+11,4

-1,3

+7,5

Warszawa

+7,9

-1,2

+1,3

Wrocław

+5,5

+0,2

+2,3

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu nieruchomości Otodom.pl

W ubiegłym roku pomiędzy lutym a sierpniem w czterech z ósemki największych polskich rynków pierwotnych zanotowano obniżkę średnich stawek ofertowych. Najmocniej odczuwalna była ona w Poznaniu (-7,7 proc.). W sierpniu 2019 r. mniej niż w lutym 2019 r. oczekiwano także w Lublinie (-3,9 proc.), Szczecinie (-1,3 proc.) oraz Warszawie (-1,2 proc.).

W analogicznym okresie obecnego roku we wspomnianych miastach odnotowano podwyżki średnich stawek ofertowych od 1,3 proc. do 7,5 proc. Wyższe podwyżki niż w 2019 r. miały miejsce także we Wrocławiu oraz Krakowie.

Dodatkowo w stolicy woj. małopolskiego, a także w Lublinie i Wrocławiu, wzrost oczekiwań deweloperów odnotowany pomiędzy lutym a sierpniem 2020 r. był wyższy niż w analogicznym okresie 2018 r.

Na rynku wtórnym wzrosty zahamowały

Inaczej wyglądała sytuacja na rynku wtórnym. We wszystkich ośmiu największych polskich miastach, które poddaliśmy analizie, pomiędzy lutym a sierpniem 2020 r. odnotowano niższy wzrost średnich stawek niż w analogicznym okresie 2019 i 2018 r.

Porównanie zmian cen ofertowych na rynku wtórnym

w relacji luty – sierpień w 2020, 2019 i 2018 r.

Miasto

Zmiana w 2018 r.

[w proc.]

Zmiana w 2019 r.

[w proc.]

Zmiana w 2020 r.

[w proc.]

Gdańsk

+8,4

+0,6

+0,5

Katowice

+8,6

+8,7

+0,3

Kraków

+5,3

+3,8

+0,4

Lublin

+2,5

+6,5

+3,3

Łódź

+6,7

+5,3

+4,2

Poznań

+4,7

+5,2

+1,0

Szczecin

+5,0

+6,9

+5,0

Warszawa

+5,1

+5,7

+1,5

Wrocław

+6,3

+8,3

+1,7

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu nieruchomości Otodom.pl

Największa różnica miała miejsce w Katowicach, gdzie jeszcze przed rokiem i dwoma laty we wspomnianym okresie średnie oczekiwania sprzedających wzrastały o ok. 9 proc. W tym roku wzrost średniej stawki wyniósł jedynie 0,3 proc.

Jedynie w Gdańsku wzrost średniej wyceny używanych mieszkań pomiędzy lutym a sierpniem 2020 r. (+0,5 proc.) był zbliżony do trendu notowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku (+0,6 proc.).

Źródło:
Marcin Kaźmierczak
Marcin Kaźmierczak
redaktor Bankier.pl

Zajmuje się tematyką nieruchomości. Przygotowuje raporty dotyczące cen mieszkań, pisze o trendach na tym rynku, monitoruje najciekawsze inwestycje w Polsce i za granicą. Na co dzień śledzi także rynek motoryzacyjny, a swoimi spostrzeżeniami dzieli się w sekcji Moto portalu Bankier.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (94)

dodaj komentarz
zachmen
Tych oszołomów co 4 już lata zaklinają spadki mieszkań rynek i to forum już dawno wyśmiali.
Te bajki o spadkach 30% czy 40% kiedy de facto w tym czasie ceny wręcz urosły o te 40% albo i 50% w przypadku mniejszych mieszkań pokazały jak kończy się zaprzeczanie rzeczywistości i granie przeciw silnemu trendowi wzrostowemu
Tych oszołomów co 4 już lata zaklinają spadki mieszkań rynek i to forum już dawno wyśmiali.
Te bajki o spadkach 30% czy 40% kiedy de facto w tym czasie ceny wręcz urosły o te 40% albo i 50% w przypadku mniejszych mieszkań pokazały jak kończy się zaprzeczanie rzeczywistości i granie przeciw silnemu trendowi wzrostowemu który ma się całkiem dobrze...
exio
Gdzie urosły pokaż mi prosze? Zaglądałeś do raportu GUSu i sprawdzałeś ceny transakcyjne? Bo te właśnie spadają. Czym się kierujesz w ustalaniu tego co ustalasz? Tytułami artykułów? Czy danymi z gospodarki?
zachmen
A oto jak jest naprawdę w odróżnieniu do tego smęcenia o spadkach poniżej w komentarzach? A tak:

Nieruchomości to jeden z najgorętszych tematów gospodarczych. Ma niemałe znaczenie dla portfeli gospodarstw domowych, które często są na tym rynku kupującymi albo sprzedającymi, w celach mieszkaniowych lub inwestycyjnych.
A oto jak jest naprawdę w odróżnieniu do tego smęcenia o spadkach poniżej w komentarzach? A tak:

Nieruchomości to jeden z najgorętszych tematów gospodarczych. Ma niemałe znaczenie dla portfeli gospodarstw domowych, które często są na tym rynku kupującymi albo sprzedającymi, w celach mieszkaniowych lub inwestycyjnych. W oczach wielu - pewniak, na którym nie da się stracić, z roku na rok zyskujący na wartości, o czym świadczyć miały kolejne odczyty wzrastających cen.

Miał być kryzys
Kiedy epidemia koronawirusa dotarła do Europy, w tym wkrótce do Polski, nie brakowało zapowiedzi krachu na rynku nieruchomości. Załamanie w turystyce, zdalne nauczanie w miastach akademickich, widmo bezrobocia czy wreszcie większa ostrożność konsumentów w związku z niepewnym jutrem miały zwiększyć podaż niechcianych nieruchomości, spowalniając notowany z roku na rok wzrost cen.

Rynek nie zareagował w tak jednoznaczny sposób. Marcin Kaźmierczak, analityk rynku nieruchomości w redakcji Bankier.pl, wskazuje na kilka prawidłowości uwidocznionych w ostatnich miesiącach:

Wzrost stawek na rynku pierwotnym nieco zwolnił tempo, ale ceny ofertowe wciąż idą w górę.
Wzrosty na rynku wtórnym wyhamowały mocniej.
Wzrosły możliwości negocjacyjne po stronie kupujących.
Cały czas trzymają cenę najpopularniejsze mieszkania.
Spadają ceny transakcyjne najmu.
ravauw
Myliłem się! Byłem przekonany ze lekko spadną, sam kupiłem działkę pod dom w czerwcu z lekkim strachem czy nie spadnę i dzisiaj ta dzialke sprzedam lekko z 30% zyskiem( po odliczeniu notatius,a, nieroba agenta i podatku), zaluje ze nie kupiłem 3, ehhh
exio
Ceny transakcyjne spadają. Popyt siada. Podaż jest większa co widać na wielu portalach. Ilość udzielanych kredytów mniejsza. Skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle? Otóż właśnie tak tworzy się bańka. Oczekiwania sprzedających odrywają się od realnych możliwości nabywających i od sytuacji gospodarczej. Ceny transakcyjne spadają. Popyt siada. Podaż jest większa co widać na wielu portalach. Ilość udzielanych kredytów mniejsza. Skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle? Otóż właśnie tak tworzy się bańka. Oczekiwania sprzedających odrywają się od realnych możliwości nabywających i od sytuacji gospodarczej. Ceny nie rosną tylko rosną oczekiwania sprzedających co może się objawiać tymi magicznymi cenami ofertowymi jednak to ceny transakcyjne ustalają nowy trend bo mieszkanie jest tyle warte za ile się sprzeda a nie tyle ile ktoś chce (no chyba że się zgodzą). A ceny transakcyjne spadają. Proszę zajrzeć do raportów GUSu.
pedro123
Jak sa taki obnizki i wszystko spada, to znajdzcie mi prosze ta obnizke 20%, chetnie kupie apartament w srodmiesciu w Warszawie w budynku wybudowanym po 2010 z 20% przecena.
Opdale niezla prowizje dla szczesliwca...bo widze duzo chojrakow, ktorzy chyba nigdy nie kupowali mieszkania
marxs
cierpliwości zaczekaj 1-2 lata i kupisz nie 20 % taniej a 30-40% taniej a wynajmniesz tak jak w USA tylko za opłaty mieszkaniowe
pedro123 odpowiada marxs
a Ty kolego masz mieszkanie, wynajmujesz, inwestujesz w mieszkania? Jaki jest Twoj profil?
encjusz
Ale dlaczego podajesz jako przykład lokalizację gdzie mało się buduje, a ceny były najwyższe, takie lokalizacje najdłużej będą trzymać ceny, ba mogą się nawet całkowicie obronić przed spadkami. W Warszawie jest jeszcze sporo lokalizacji blisko centrum które deweloperzy chętnie by zabudowali, choćby Odolany, Włochy Ale dlaczego podajesz jako przykład lokalizację gdzie mało się buduje, a ceny były najwyższe, takie lokalizacje najdłużej będą trzymać ceny, ba mogą się nawet całkowicie obronić przed spadkami. W Warszawie jest jeszcze sporo lokalizacji blisko centrum które deweloperzy chętnie by zabudowali, choćby Odolany, Włochy (te akurat są sukcesywnie zabudowywane) lub dalszych, Ursus, obrzeża Bemowa.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki