REKLAMA

Biuro w mieszkaniu. Hipoteka może być wliczona w koszty firmy, ale pod pewnymi warunkami

2021-02-28 06:00
publikacja
2021-02-28 06:00
Biuro w mieszkaniu. Hipoteka może być wliczona w koszty firmy, ale pod pewnymi warunkami
Biuro w mieszkaniu. Hipoteka może być wliczona w koszty firmy, ale pod pewnymi warunkami
fot. Vera Petrunina / / Shutterstock

Wielu samozatrudnionych i początkujących przedsiębiorców, by obniżyć koszty, szczególnie na początkowym etapie działalności, wybiera jako siedzibę firmy własne mieszkanie. Opłaty za utrzymanie mieszkania - takie jak media i czynsz administracyjny - mogą być w takiej sytuacji wliczone w koszty proporcjonalnie do powierzchni nieruchomości zajmowanej w celach zawodowych. A co z kredytem mieszkaniowym?

Jak mówi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, za koszt uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W takim układzie koszty potrzebne na przykład na umeblowanie gabinetu do pracy w mieszkaniu będą kosztem uzyskania przychodu. Będzie nim także czynsz administracyjny za mieszkanie i koszty opłacenia mediów - jednak pod pewnymi warunkami.

Przede wszystkim - zgodnie z interpretacjami podatkowymi możemy odliczyć wydatki na mieszkanie tylko w wysokości proporcjonalnej do powierzchni zajmowanej na cele firmowe. Po drugie powierzchnia ta powinna być przeznaczona wyłącznie do działalności zawodowej. Jeśli więc w mieszkaniu mamy pomieszczenia, które wykorzystujemy i do celów zawodowych, i prywatnie jednocześnie, zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2014 roku koszty utrzymania takich powierzchni nie mogą być uznane za koszt działalności.

(...) wydatki związane z utrzymaniem tej części mieszkania, która nie służy tylko i wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, a wykorzystywana jest przede wszystkim na własne cele mieszkaniowe (przedpokój oraz salon) nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów tej działalności. Niezależnie bowiem od faktu prowadzenia czy też nieprowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca wykorzystuje tę część mieszkania na cele osobiste i ponosi koszty związane z jej utrzymaniem (...) - napisano w uzasadnieniu.

Według przedstawicieli skarbówki kosztem może być utrzymanie tylko pomieszczeń stricte dedykowanych firmie. Jeśli więc w mieszkaniu mamy kuchnię i toaletę, nie możemy ich “podciągnąć” pod powierzchnię firmową, ponieważ i bez niej wykorzystywalibyśmy je do prywatnych celów, chyba że na przykład mamy drugą “firmową” toaltę czy aneks kuchenny.

Kredyt mieszkaniowy a firma

Jeśli mieszkanie, które jest siedzibą firmy, zostało kupione na kredyt osoby fizycznej - właściciela nieruchomości, a ten jest spłacany, koszty z tego tytułu również będą kosztem prowadzenia działalności. Muszą być jednak spełnione konkretne warunki.

Przede wszystkim mieszkanie powinno być wciągnięte do ewidencji środków trwałych firmy. W takiej sytuacji będziemy mogli dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Formalności związane z wciągnięciem nieruchomości do ewidencji środków trwałych nie są skomplikowane. Dokonuje się tego na podstawie pisemnego oświadczenia podatnika. Oczywiście musi zawierać ono informację o jaki składnik majątku chodzi, należy podać też jego wartość. Jak ją określić w przypadku mieszkania?

Najbezpieczniej jest podać wartość, która pojawia się w akcie notarialnym, powiększoną o wydatki związane z nabyciem nieruchomości (np. opłaty notarialne) i inne udokumentowane nakłady zwiększające jej wartość. Co jednak w sytuacji, gdy wysokości tych poniesionych kosztów nie jesteśmy w stanie udokumentować? W takiej sytuacji mamy możliwość samodzielnego określenia jej wartości w oparciu o realia rynkowe.

Zgodnie art. 22g ust. 8 ustawy o PIT: „(...) jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia”.

Tu jednak ważne zastrzeżenie - nie dotyczy to ceny zakupu mieszkania, bo tę znamy. Widnieje ona w akcie notarialnym. Czasem jednak nie ma dokumentacji potwierdzającej pewne nakłady, np. przebudowy, remonty. Wtedy możemy ich wartość oszacować samodzielnie.

Wciągniecie mieszkania do majątku firmy nie powinno być problemowe z punktu widzenia banku w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej kredytobiorcy, bowiem w takiej sytuacji przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Rozgraniczenie na majątek firmowy i prywatny nie ma tu znaczenia. Wierzyciele firmy mogą dochodzić należności zarówno z majątku “firmowego”, jak i prywatnego przedsiębiorcy. To samo dotyczy wierzycieli osobistych, czyli na przykład banku. Jeśli przedsiębiorca kupił mieszkanie jako osoba prywatna i przestał spłacać raty, bank będzie dochodził wierzytelności także z już wówczas “firmowego” mieszkania.

Po wciągnięciu nieruchomości w koszty należy pamiętać o zasadzie proporcjonalności w odliczeniach, o której pisaliśmy już wcześniej, po drugie - nie odliczamy całości raty kredytowej - a więc raty kapitałowej i odsetkowej, a tylko tę ostatnią.

I jeszcze jedna ważna sprawa - odliczamy tylko proporcjonalną do powierzchni firmowej część raty odsetkowej, którą już opłaciliśmy. W tym celu powinniśmy do dokumentacji firmy dołączyć dowód wewnętrzny potwierdzający opłacenie odsetek.

Inaczej ma się rzecz z odsetkami naliczonymi posiadaczowi mieszkania, który wykorzystuje je w celach firmowych do dnia wciągnięcia mieszkania do majątku firmy  nie ma znaczenia czy zostały zapłacone, czy też nie). W takiej sytuacji naliczone odsetki będą zwiększać wartość początkową nieruchomości i w ten sposób zostaną rozliczone poprzez odpisy amortyzacyjne.

Marcin Moneta

Źródło:
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki