REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku przez spółkę zależną

2023-10-26 08:05
publikacja
2023-10-26 08:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-26
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 października 2023 roku Zarząd spółki zależnej Rottneros AB („Rottneros”), notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, dokonał publikacji raportu za III kwartał 2023 roku o następujących parametrach:

Za III kwartały 2023

MLN SEK

Przychód 2.118
EBITDA 328
Wynik netto 185

MLN PLN

Przychód 847
EBITDA 131
Wynik netto 74


EBITDA - Zysk operacyjny przed umorzeniem, amortyzacją i odpisami

Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki za III kwartały 2023 roku osiągnięte przez Grupę Arctic Paper.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 18/2023


Dated: 26th October 2023


Subject: Publication of interim 3Q 2023 report by subsidiary company


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information


Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) herewith
announces that on 26th October 2023 the Management of the Company’s
subsidiary Rottneros AB (“Rottneros”), which is listed on NASDAQ
Stockholm, has published the interim 3Q 2023 report with the following
parameters:


YTD 3Q 2023


MLN SEK


Revenues 2,118


EBITDA 328


Net result 185

PLN SEK


Revenues 847


EBITDA 131


Net result 74

EBITDA - Operating income before depreciation, amortization and
impairment charges.


Management Board of Arctic Paper S.A. indicates that above Company’s
subsidiary results will have a significant impact on Arctic Paper
Group’s consolidated interim 3Q2023 results.


Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-26 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2023-10-26 Katarzyna Wojtkowiak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki